Регистър на училищата

ОУ АНТОН СТРАШИМИРОВ, Град Варна

ОУ АНТОН СТРАШИМИРОВ
Информация

ОУ АНТОН СТРАШИМИРОВ

Постиженията на училището през изминалите години е неоспорим факт. Високите резултати в обучението на учениците по всички дисциплини в начален и прогимназиален етап се дължат на професионализма на преподавателите и системността в работата им. От учителите се изисква повишаване на квалификацията им и прилагане на разнообразни методи на работа за повишаване резултативността в обучението на подрастващите
Училището е в състояние да решава възникналите проблеми, защото се работи в атмосфера на колегиалност и партньорство. Дейностите са планирани и целенасочени към пълноценна личностна изява на учители и ученици. Изводите от проведената контролна дейност на ръководството разкриват успешна реализация на учебно-възпитателната работа. Наложеният съвременен модел на обучение и голям брой обществени изяви е преоритет в работата и през настоящата учебна година.
Мисия на училището:
Усъвършенстване на обучението по чужди езици в паралелките по РЧЕО и стартиращите по нов учебен план първокласници, второкласници и третокласници.
Още по-успешно протичане на учебния процес в паралелките с разширено изучаване на музика - фолклор и разширяване на кампанията за прием в тях, издирване на талантливи деца.
Популяризиране на успехите на училището.
Навлизане на информационните технологии в учебния процес.
Визия на училището:
В ОУ,,Антон Страшимиров" учениците получават много добра общообразователна подготовка по всички учебни дисциплини и добро възпитание, което ги прави конкурентноспособни при прием в ЕГ, СОУ.
Цели на училището:
Съхраняване на положителните тенденции в досегашното развитие на училището и усъвършенстване на учебно възпитателния процес
Приобщаване на учениците към училищния живот чрез разнообразни урочни и извънурочни дейности.
Стратегии в дейността на училището:
Демократизация и хуманизация на дейността на училището- поставяне на ученика в центъра на цялата дейност, грижа и внимание за неговото развитие и обучение.
Привличане на семейството като партньор в учебно-възпитателния процес.
Приоритетни дейности на училището:
Издигане равнището на родноезиковата подготовка
Издигане качеството на обучението по всеки предмет.

Контакти

Основно училище Антон Страшимиров

Град Варна, Община Варна, ж.к. Младост до бл.113
Телефон: 052444392
GSM: 052444392
Факс: 052445944
Интернет сайт: antonstrashimirov.my.contact.bg

Галерия

ОУ АНТОН СТРАШИМИРОВ

Още Училища в Община Варна

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски, Варна

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски, Варна е едно от най - реномираните професионални учебни заведения в страната. Училище с богата история, която пр

Основно училище Константин Арабаджиев

Основно училище Константин Арабаджиев, Варна

Основно училище Константин Арабаджиев, Варна е с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя къ