Регистър на училищата

Основно училище Антон Страшимиров, Село Дебелт

висококвалифицирани педагози дебелт

висококвалифицирани педагози дебелт, дебелт, дом за своите възпитаници дебелт, качествено и съвременно обучение дебелт, културно образователен център дебелт, основно училище антон страшимиров дебелт, основно училище дебелт, оу антон страшимиров, оу антон страшимиров дебелт, оу дебелт, предпочитано учебно заведение дебелт, средище на духовна изява дебелт, съвременно и модерно училище дебелт, учебно заведение дебелт, училище антон страшимиров дебелт, училище в дебелт, училище с безспорен авторитет дебелт, училище с дългогодишна история дебелт, училище с утвърдени традиции дебелт

Основно училище Антон Страшимиров
Информация

Основно училище Антон Страшимиров, Дебелт е с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето.

 

Води началото си като институция от времето на османското владичество. Първото училище е било килийно.


След Освобождението за училище е служила малка стаичка под навеса на църквата, а сграда, в която да се помещава училището, е построена през 1884 година.


През учебната 1894 – 1895 г. в селото учителствува писателят Антон Страшимиров, чието име носи днес училището.


Жадните за знание са много и сградата се оказва недостатъчна, затова през 1937 г. започва строеж на нова пристройка, завършена и открите през 1938 г.


След построяването на т. нар. Трета металургична база край селото възниква необходимост от разширение на старата училищна сграда, за да бъдат обхванати всички ученици. През 1987 г. към старата училищна сграда е построен трети етаж и нов корпус, свързан със съществуващата вече сграда и днес - в новата си сграда, училище Антон Страшимиров е втори дом за своите възпитаници.


През всички години учебното заведение гради своя облик на училище с утвърдени традиции, средище на духовна изява, превърнало се в съвременно и модерно училище, развиващ се културно - образователен център в Дебелт.


Учебното заведение заема централно място в образователната система на Общината. Училището е с общинско финансиране.


Разполага със съвременна материално - техническата база, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата.


Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. Като от първостепенна важност е тясната връзка с природата, ученето от живия живот. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.


У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.


В ОУ Антон Страшимиров, Дебелт обучението на учениците е от първи до осми клас. Учебните занятия за всички деца протичат в една смяна.


Екип от висококвалифицирани преподаватели и педагози с богат опит, полагат грижи за своите малки възпитаници, обграждайки ги с много любов, за да изградят и развият тяхната личност.


Тяхната мисия и цел е да предадат своите знания на учениците по най-достъпния за тях начин.

 

Педагозите се стремят да предадат възможно най-много учебен материал на децата, за да поставят една успешна основа за тяхното по-нататъшно образование.


Безспорият авторитет на ОУ Антон Страшимиров, Дебелт се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати.

 

Директор на Основно училище  Антон Страшимиров, Дебелт е г-жа Стамена Дякова.

 

Контакти

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ АНТОН СТРАШИМИРОВ

Село Дебелт, Община Средец, ул. Цвятко Радойнов 111
Телефон: 055582110, 055582101
Интернет сайт: www.oudebelt.org

Галерия

Основно училище Антон Страшимиров
Основно училище Антон Страшимиров
Основно училище Антон Страшимиров
Основно училище Антон Страшимиров
Основно училище Антон Страшимиров
Основно училище Антон Страшимиров
Основно училище Антон Страшимиров
Основно училище Антон Страшимиров
Основно училище Антон Страшимиров
Основно училище Антон Страшимиров
Основно училище Антон Страшимиров
Основно училище Антон Страшимиров
Основно училище Антон Страшимиров

Още Училища в Община Средец