Регистър на училищата

Основно училище Антон Страшимиров, Село Дебелт - Визия

висококвалифицирани педагози дебелт

висококвалифицирани педагози дебелт, дебелт, дом за своите възпитаници дебелт, качествено и съвременно обучение дебелт, културно образователен център дебелт, основно училище антон страшимиров дебелт, основно училище дебелт, оу антон страшимиров, оу антон страшимиров дебелт, оу дебелт, предпочитано учебно заведение дебелт, средище на духовна изява дебелт, съвременно и модерно училище дебелт, учебно заведение дебелт, училище антон страшимиров дебелт, училище в дебелт, училище с безспорен авторитет дебелт, училище с дългогодишна история дебелт, училище с утвърдени традиции дебелт

Основно училище Антон Страшимиров
Визия

Пред ОУ Антон Страшимиров, Дебелт стои мисията да формира личности с висока интелектуална подготовка и култура. Млади хора, които притежават ярко изразена гражданско съзнание и поведение.


Визията на училището е обособена в следните направления:


Учебното заведение да бъде утвърдено като способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели.


Да осигурява знания и полезни личностни умения у учениците чрез работата им с квалифицираните учители, заети в учебното заведение.


Обръща се внимание на всеки ученик, зачита се човешкото достойнство, работи с с творчески подход за утвърждаване на младите хора като граждани на България и света.


Осигуряване на ред и сигурност, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.


Обучението в ОУ Антон Страшимиров, Дебелт цели повишаване на качеството му и осигуряване на подходящи условия за пълноценно развитие на подрастващите. Цели се повишаване нквалификацията на учителите по отношение на прилагането на IT и съвременни методи на преподаване.


Висококвалифицираните педагози, заети е педагогически колектив са ангажирани с това да спомагат за изграждането на образовани личности.

 

Контакти

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ АНТОН СТРАШИМИРОВ

Село Дебелт, Община Средец, ул. Цвятко Радойнов 111
Телефон: 055582110, 055582101
Интернет сайт: www.oudebelt.org

Галерия

Основно училище Антон Страшимиров
Основно училище Антон Страшимиров
Основно училище Антон Страшимиров
Основно училище Антон Страшимиров
Основно училище Антон Страшимиров
Основно училище Антон Страшимиров
Основно училище Антон Страшимиров
Основно училище Антон Страшимиров
Основно училище Антон Страшимиров
Основно училище Антон Страшимиров
Основно училище Антон Страшимиров
Основно училище Антон Страшимиров
Основно училище Антон Страшимиров

Още Училища в Община Средец