Регистър на училищата

ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ, Град Русе

ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ
Информация

ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ - РУСЕ

 

„Васил Априлов” е основно училище, в което се обучават ученици от първи до осми клас. Учебният процес се провежда на една смяна. Учебното заведение е с общинско финансиране.


Основно училище „Васил Априлов” предлага целодневно обучение на учениците от първи до четвърти клас.


През новата учебна година целодневна организация ще бъде предложена и на учениците от пети клас.


Предоставена е възможност за хранене на децата. Учебното заведение разполага с добра материална база - класни стаи, занимални, изцяло обновена стая за отдих и тихи игри, място за хранене, в които децата под ръководството на учители и възпитатели се обучават и провеждат своята самоподготовка.


Целодневното обучение е в полза на децата и в помощ на родителите по отношение на грижите и ангажиментите за времето след учебни занятия.


В Основно училище „Васил Априлов” вече четирнадесет години се осъществява интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности. Разполага с екип от обучени учители, специалисти за работа с деца с различни специални образователни потребности. В тази посока е и реализацията на проект „Включващо обучение” за приобщаване на деца и родители.


Функционират три специализирани кабинета за подпомагане на децата със СОП - ресурсен кабинет, логопедичен кабинет, психолог за работа с ученици и родители деца с различни затруднения. Кабинетите разполагат с необходимата техника за подпомагане обучението и самоподготовката на учениците.


В училището се извършва обучение с нови методи, отговарящи на европейските стандарти за съвременно образование с активното участие на родителите.


През учебната 2013/2014 година започна реализацията на проект „Гмурни се в небето”- част от програмата „Коменски” на ЕС. Ученици и учители от Португалия, Австрия, Латвия, Турция и ОУ „В. Априлов” през следващите три години ще търсят решения на проблеми свързани с приложната астрономия.


Предлагат се :

 

 • Безплатни учебници за учениците от I до VII клас
 • Безплатна закуска с топла напитка 
 • Безплатно целодневно обучение
 • Целодневно медицинско обслужване
 • Чуждоезиково обучение
 • Обучение по информационни технологии със съвременни образователни програми - Logo, PowerPoint, IrfanView и други.


Училището разполага с :

 

 • Компютърни кабинети с непрекъсната интернет връзка
 • Уютни класни стаи с непрекъсната интернет връзка
 • Ресурсни учители
 • Съвременна библиотека и бюфет.

 

Добрата материална база - кабинети, физкултурен салон, спортни площадки, обширен и озеленен двор, осигурява достатъчно пространство за организиране на времето за отдих и различни занимания по интереси.


Дните на талантите, училищните конкурси и състезания са основа за пълноценен и динамичен училищен живот.


Училището организира безплатно следните извънкласни форми :

 

 • Безплатна целодневна подготовка подготовката на учениците от І до ІV клас
 • Финансово подпомагане на обедното хранене за учениците от първи клас
 • СИП no математика, 6ългарски език, религия, русезнание, екология, информационни технологии
 • Занимания по интереси - включени по проекта УСПЕХ - 18 клуба с безплатни извънкласни дейности в природоматиматическите и хуманитарните области, здравни, културни и спортни дейности. 
 • Секции по волейбол, баскетбол, футбол и бадминтон - тренировките се водят от квалифицирани преподаватели.


ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” -  Русе работи активно за приза Училище по толерантност.

 

 

Контакти

Основно училище Васил Априлов

Град Русе, Община Русе, бул. Липник 78
Телефон: 082841424
Факс: 082841424
Интернет сайт: vaprilov-ruse.com

Галерия

ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ
ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ
ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ
ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ
ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ
ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ

Още Училища в Град Русе

Основно училище Тома Кърджиев

Основно училище Тома Кърджиев, Русе

Основно училище Тома Кърджиев, Русе е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното,

Професионална гимназия по механотехника Юрий Гагарин

Професионална гимназия по механотехника Юрий Гагарин, Русе

Професионална гимназия по механотехника Юрий Гагарин, град Русе отваря врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещет