Регистър на училищата

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Село Видраре

видраре

видраре, защитено училище видраре, основно училище васил левски видраре, основно училище видраре, оу васил левски, оу васил левски видраре, оу видраре, училище васил левски видраре, училище видраре, училище работещо с деца със соп видраре

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Информация

ОУ Васил Левски, Видраре е учебно заведение, притежаващо 197- годишна история. През 1828 година е открито първото килийно училище, а през 1848 година – първото класно училище.


ОУ Васил Левски, Видраре е средищно училище, в което се обучават 90 ученици от 4 селища в редовна, индивидуална и самостоятелна форма. Организацията на учебния процес е целодневна и обхваща деца от подготвителна група (деца на 5 и 6 години) до 8 клас и всички, подлежащи на задължително обучение.


Училището е със статут Защитено училище от учебната 2014-2015 година.


Материално-техническата база на Основно училище Васил Левски, Видраре е съвременна и включва – медийна зала, класни стаи със съвременно оборудване, ресурсен кабинет за работа с деца със СОП, интерактивна стая за подготвителен Първи клас. Осигурена е фитнес зала, училището разполага с етнографски музей, общежитие и ученически стол.


За всички деца, чрез дарители, се осигуряват безплатна храна, дрехи, учебни пососбия, екскурзии, лагери с международно участие на младежи.


Педагогическият персонал, зает в Основно училище Васил Левски, Видраре е квалифициран и обучен за работа в мултикултурна среда и с деца със СОП.

Контакти

Основно училище Васил Левски

Село Видраре, Община Правец, с.Видраре, община Правец
GSM: 0893615080
Интернет сайт: www.ouvidrare.com

Галерия

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Още Училища в Община Правец

Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи

Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи, Правец

Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи, град Правец e едно от най - реномираните професионални учебни заведения в страната. Отварило варти през 1986 год., за д

Регистър на училищата

ОУ Христо Ботев, Разлив

Красивото селце Разлив се намира в Югозападен регион на България. То е част от община Правец, област София. В селото се намира основно училище, което носи името на великия български поет и революционе