Регистър на училищата

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Град Ловеч

оу васил левски ловеч

оу васил левски ловеч, ловеч, основно училище васил левски ловеч, оу ловеч, основно училище ловеч, училище васил левски ловеч

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Информация

ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

1861г. В махала Хармането, гражданинът Съю Ичов предоставя своята къща и се открива училище. В него се обучават само момчета. Това е началото на днешното училище “Васил Левски”, потвърдено с писмо от музея на Народното образование, гр. Габрово.

 

 

1868г. Жителите на Хармането изпращат даскала Пенко Манев да събира помощи за построяването на специална сграда за училище. Събраните средства не достигат за тази цел и те се принудили да пригодят към църквата “Света Троица”, в женското отделение, една стаичка за момчетата-ученици, а над външните врати на църквата, друга стаичка-за момичетата.

 

1872г. Свещеникът Тодор Мишаков открива Девическо училище в Хармането, в къщата на Й.Карагйозов и учителства, без да му се заплаща.

 

1879г. След Освобождението е построена специална сграда за училище. Постройката е паянтова, покрита с плочи. Източното крило е двуетажно, а западното- на един етаж. Има пет класни стаи. Наричат го ХАРМАНСКОТО УЧИЛИЩЕ.

 

1881г. Мъжкото четирикласно училище от църквата се премества в новата сграда. Училището е с най-горна степен на образование в града и става централно, тук идват да се учат и деца от околията.

 

1900г. Тъй като старата паянтова сграда на Харманското училище я грози опасност от срутване, Общинската управа оценява, че е належащо да се построи нова. На следващата година купува от наследниците на Иван Кифалов собствената му къща, състояща се от две стаи, които се използват за учебни.

 

1907/08г. Построен е първият етаж на новото училище с пет класни стаи. Гражданите го наричат КИФАЛОВОТО УЧИЛИЩЕ.

 

1912/19г. През периода на трите войни-Балканска, Междусъюзническа и Първа световна, Кифаловото училище било обзаведено за болница и учениците учат на смени в други училища. Повече от мъжете учители са мобилизирани.

 

1928г. Нарасналият брой на учениците и необходимостта от учебни стаи налагат строежа на ВТОРИ ЕТАЖ. Към западното крило се построява гимнастически салон със сцена, послужила за културните изяви на учениците и гражданството.

 

1944/45г. Сградата на училището е заета от войскови части и учебните занятия се водят в други училища. След освобождаването на сградата занятията се водят при сериозно повредената материална база.

 

1953/54г. Сградата е заета за спални помещения на Езиковата гимназия и учебните занятия се водят в училище “Л.Каравелов”.

 

1955/56г. Сградата е освободена. Сливат се в едно прогимназия “В.Левски” и началното училище “Л.Каравелов”. В сградата води занятията си и вечерната гимназия. Материалната база е в плачевно състояния.

 

1958/63г. Забележителен период с големите си строежи и преобразования. Частните постройки са отчуждени, училищният двор е оформен и асфалтиран. Разширен е тротоарът на входната пътека. Монтирана е радиоуредба във всяка стая. Оборудвани са кабинетите по химия, физика, биология.

 

На 8 ЯНУАРИ 1960г. започва строеж на северната пристройка и е съборен старият гимнастически салон. Построени са две помещения за часовете по трудово обучение, ученически стол, складове, парно отопление, лекарски и зъболекарски кабинети. Училището вече разполага с още десет класни стаи, три кабинета, две работилници, актова зала. Закупено е пиано и фанфарна музика.

 

1961/62г. Възстановява се начално училище “Л.Каравелов” и осем паралелки от началния курс се отделят от училището.

 

1963/64г. Училище “В.Левски” бе разделено на две основни училища: “Никола Илиев” и “Васил Левски”, които учат в една сграда на две смени.

 

1964/65г. Училището става ОСМОКЛАСНО.

 

1968г. Окончателно е оформен и асфалтиран училищният двор.

 

1973г. Нова, солидна ограда. Оборудваха се физкултурни площадки, изградени са две стаи към вътрешния двор, разширение на ученическия стол.

 

1980/84г. Кухненски блок със съвременна мебел, подновяване на училищното обзавеждане с чинове от нов тип, оборудване на детската градина, нови материали за нагледно обучение от ІV до VІІІ клас.

 

 

1993г. Ограден е училищният двор. Извършени са сериозни ремонтни работи при добра организация и със собствени средства.

 

1994г. Основен ремонт на коридорите, покрива, водосточните тръби и 11 класни стаи, обзаведено е помещение за клуб на учителя.

 

1995г. Основен ремонт на физкултурния салон, подобрена е топлоизолацията, подовата настилка е изцяло подменена, ново осветление.

 

1996г. Тържествено се чества 135-годишнина от основаването на училище “В.Левски”.

 

2002г. Училището е обект на обновяване по проект “Красива България”.

 

1.XІ.2002г. Открит е модерен компютърен кабинет с 25 места с компютри, дарение от Асоциация “Доверие” и Колеж-Лицей “Сен Мишел”-Франция и със съдействието на Община Ловеч.

 

2003г. Основно обновяване интериора на училището-коридори, административни помещения, няколко класни стаи. Подготовка за пускане в действие на втори компютърен кабинет за учениците от ІІ-ІV клас с дарение от Шато-Гонтие-Франция и Ерфурт-Германия.

Контакти

Основно училище Васил Левски

Град Ловеч, Община Ловеч, ул.Цачо Шишков 2
Телефон: 068604361
Факс: 068604362
Интернет сайт: vlevski-lovech.org

Галерия

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Още Училища в Град Ловеч

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Ловеч

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА ВАСИЛ ЛЕВСКИ град Ловеч е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности. Центърът осъщ

ПГ ПО КОЖАРСТВО ОБЛЕКЛО И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ МАРИЙКА И МАРИНЧО КАРАКОНОВИ

ПГ ПО КОЖАРСТВО ОБЛЕКЛО И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ МАРИЙКА И МАРИНЧО КАРАКОНОВИ, Ловеч

През 2008г. се навършиха 80 години от създаването на единственото средно кожарско училище на Балканския полуостров.Много векове бяха нужни за да се превърне суровата животинска кожа в продукт траен и

ОУ ХРИСТО НИКИФОРОВ

ОУ ХРИСТО НИКИФОРОВ, Ловеч

ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТОСтроежът на старата сграда, чието първоначални име е "Христо П. Никифоров" започва в началото на юли 1931 година и е завършен през същия месец на 1932 година. През лятото на същат

СОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

СОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, Ловеч

През дългогодишната си история СОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ е дало образование на хиляди ловчалии и жители на областта. Възпитаници на училището са видни учени в различни области на обществения живот, нау