Регистър на училищата

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Село Рогош

основно училище васил левски рогош

основно училище васил левски рогош, оу васил левски рогош, оу рогош, рогош, училище васил левски рогош, училище рогош

Галерия

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Информация

училище РогошОУ Васил Левски, Рогош е учебно заведение, открито през 1867 година като килийно училище.

Училището се е помещавало в примитивна сграда без таван и под до Освобождението на България от Османско робство.

Нова сграда в центъра на селото е построена през 1928 година за т.нар. Начално училище.

За дълъг период от време учениците са се обучавали на 2 места – начален етап в сградата на училището, а прогимназиален етап са се обучавали в сградите на бившето Земеделско училище, построено през 1931 година. В него са се обучавали младежи и девойки от цялата страна, изучавали са се професиите – шивачество, готварство, дърводелство, земеделие.

През 1992 година всички възпитаници на училището вече посещават учебни занятия в сградата на бившето Земеделско училище.

Решението за построяване на нова сграда за учебното заведение, е взето през 2004 година.
През 2009 година на 24 Май е открита новата сграда на ОУ Васил Левски, Рогош.

Сградата е модерна, разполага с 2 корпуса – 1 за учениците от начален етап и 1 за прогимназиален етап на обучение. Материално-техническата база включва 16 класни стаи, 1 мултимедиен кабинет, 2 компютърни кабинета, физкултурен салон, игрище, работилница, библиотека.

В Основно училище Васил Левски, Рогош се обучават ученици от село Рогош и село Трилистник. Потокът от ученици се обучава в една смяна. Училището е общообразователно, финансирането му е общинско.
 
 училище Рогош

Проект ЦОУД

Основно училище Васил Левски, Рогош работи по проект ЦОУД – Проект BGOSIPOOOI-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната оргазнизация на учебния процес“, съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013

Контакти

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Село Рогош, Община Марица, ул. Стефан Стамболов 2
Телефон: 031212136, 031212190
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Марица

Основно училище Дядо Иван Арабаджията

Основно училище Дядо Иван Арабаджията, Царацово

Основно училище Дядо Иван Арабаджията, село Царацово отворя врати, за да посрещне и да даде знания на своите любознателни възпитаници през далечната 1870 год. В онези далечни години хората да

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Рогош

ОУ Васил Левски, Рогош е учебно заведение, открито през 1867 година като килийно училище. Училището се е помещавало в примитивна сграда без таван и под до Освобождението на България от Османско робст