Регистър на училищата

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ", Град Пловдив

основно училище георги бенковски пловдив

основно училище георги бенковски пловдив, оу георги бенковски пловдив, пловдив

Галерия

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
Информация

ОУ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ

Основно училище „Георги Бенковски” град Пловдив е едно от най – старите училища в Пловдив, училище с 90-годишна славна история.

 


В него се учат деца в полудневна подготвителна група и ученици от I-ви до VII-ми клас.
Създадено през 1922 г. като филиал на бившето „Стамболово училище“ за задоволяване на научно-просветни интереси на кварталите в югоизточната част на Пловдив. Оформя като самостоятелно заведение през 1926 г. с наименование Начално училище „Георги Бенковски” .

 

От учебната 1948 – 49 година училището е ОСНОВНО.

 


В училището са създадени отлични условия за обучението на учениците. Поддържа се изключително добре триетажната училищна сграда, в която има 20 стаи и кабинети за едносменно обучение на ученици. Оборудвани са 2 съвременни компютърни кабинета. Изградено е уникално спортно съоръжение с изкуствена трева, създадено по най-съвременна към момента технология. Има отлична игротека „Планета Талант“ – обособена стая, оборудвана по проект на МОН по Национална програма ”Училището-територия на учениците”- Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”.

 


Има столова, в която учениците могат да обядват. Училището предлага на учениците от Начален етап безплатен плод два пъти седмично и безплатна закуска за всеки учебен ден.
За значимото място в развитието на града през 2000 г. основно училище „Георги Бенковски“ град Пловдив е наградено с Почетен знак на Община Пловдив.

 


През 2015 г. ОУ „Георги Бенковски“ отбеляза 90-годишнината от създаването си.
ОУ „Георги Бенковски“ Пловдив разполага с висококвалифицирани учители и възпитатели и е известно в града с големите си успехи не само в областта на образованието, а също така и в хореографията, спорта и екологичното си обучение.

 


Възобновен е танцовият състав „Венче“ към училището, награден с Почетен знак на гр. Пловдив през 2007 г. по случай 30-годишния си юбилей. Танцьорите на училището продължават достойно да защитават извоювания авторитет с редица концертни изяви и призови места.

 


Училището е базово към Катедра по физическо възпитание и спорт към Пловдивския университет и е с традиции в спорта, съхранени и до днес.

 


В ОУ „Георги Бенковски“ се изучават следните задължително избираеми предмети (ЗИП):

 

 1. Начален етап:
  І клас:
  Български език и литература,
  Математика,
  Хореография
  ІІ-ІV клас:
  Математика,
  Английски език;
  ІІ. Прогимназиален етап:
  V – VІІ клас:
  Български език и литература;
  Математика;
  География и икономика;

 

ОУ „Георги Бенковски” гр. Пловдив предлага на своите ученици възможността да посещават часове по следните свободноизбираеми предмети (СИП):

 

- Български език и литература;
- Математика;
- География и икономика;
- Английски език;
- Информационни технологии;
- Изобразително изкуство;
- Шахмат;
- Хореография.

 

Училището разполага и с полуинтернатни групи (занимални), водени от квалифицирани педагози.

 

 

„ЧОВЕК НЕ СПИРА ДА СЕ УЧИ, ДОКАТО Е ЖИВ, НО Е ВАЖНО КАК ЗАПОЧВА!"

 

 

Контакти

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"

Град Пловдив, Община Пловдив-град, ул. Антон Папазов № № 18
Телефон: 032634344
GSM: 0877900163
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ, Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД