Регистър на училищата

ОУ ГЕОРГИ КИРКОВ, Град Казанлък

ОУ ГЕОРГИ КИРКОВ
Информация

ОУ ГЕОРГИ КИРКОВ

     Мисия на училището: Да формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Да работи за приобщаване към общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на децата.

     Визия на училището: Училищният екип се стреми да превърне училището в привлекателен център както за ученици, така и за родители с високото качество на работата и отговорното отношение на училищния колектив, с богата и добре поддържана материална база.

       Стратегия на училището:

       1. Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците и ориентиране към профилирано обучение.

       2. Акцентиране върху подготовката по български език и чуждоезиково обучение.

       3. Приоритетно обучение по математика и информационни технологии.

       4. Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището, и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.

       5. Приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство (УН) като орган, подпомагащ цялостната учебно-възпитателна работа.

      6. Участие с проекти в национални и европейски програми.

      7. Ангажиране на учениците в извънкласни форми на работа и развиване на техните творчески заложби.

Контакти

Основно училище Георги Кирков

Град Казанлък, Община Казанлък, ул. Стоян Михайловски 16
Факс: 0888337641
Интернет сайт: oukirkov.info

Галерия

ОУ ГЕОРГИ КИРКОВ

Още Училища в Град Казанлък

Основно училище Антон Страшимиров

Основно училище Антон Страшимиров, Казанлък

Основно училище Антон Страшимиров, Казанлък е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизв

ПГЛПТ

ПГЛПТ, Казанлък

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък участвува в Националното състезание на тренировъчните фирми “Млад предприемач” проведено в рамките на XV МЕ