Регистър на училищата

ОУ Евлоги Георгиев, Град Дупница

Галерия

ОУ Евлоги Георгиев
ОУ Евлоги Георгиев
ОУ Евлоги Георгиев
ОУ Евлоги Георгиев

ОУ Евлоги Георгиев
Информация

ОУ Евлоги Георгиев

В училището преподават хора, отдали на професията си над 20 години от живота сии такива, които сега прекрачват прага на класната стая. Взаимното уважение и добриятпрофесионализъм създават обстановка за търсене и творчество в работата сучениците.Днешните ученици в ОУ”Евлоги Георгиев” се обучават от 34 учители. От тях 25 са свисше образование – магистърска степен, а 2 са с висше – бакалаварска степен. 11 отпреподавателите са с II ПКС и 1 с I ПКС.Сред тях има номинирани за учител на годината. Директорът на училището – г-жаРумяна Гиргинова е наградена през 2004 година с почетно отличие “Неофит Рилски” отминистъра на образованието и науката Игор Дамянов. Редица преподаватели участваткато съавтори на сборници, публикации в различни централни и местни издания –Теменужка Костадинова, Светла Войнова, Лиляна Стоименова, Райна Александрова идруги.Гордеем се, че тук са учили такива дарования като Арон Аронов – обичаният у нас ив чужбина оперен певец, чаровната Катя от дуета “Ритон”, обичаният дупнишки актьор иизпълнител на стари градски песни Петър Бачев, работил тук като учител, както ибогата палитра от имена – Таня Николова, Юлия Равелова, Весела Орманкова и многодруги.Годината е 2007/2008. Изминали са 110 години от началото. Днес в ОУ”ЕвлогиГеоргиев” се учат 468 ученика от I до VIII клас. Изучават се разширено музика,изобразително изкуство и хореография. Изучават се три чужди езика – английски, рускии немски.В полудневната детска градина има 1 група с 15 деца.В начален курс І – ІV клас има 12 паралелки с 255 ученика.В прогимназията се учат 213 ученика в 10 паралелки.В училището се приемат за обучение и деца със специални образователнипотребности.Редица са успехите на учениците, постигнати на проведените кръгове наолимпиадите и състезанията по математика, български език и литература, история,география, химия.През 2000 година танцовият състав завоюва почетна грамота на Старопланинскиясъбор “Балканфолк”.Вокалната група с ръководител Силва Крумова участва във всички общински иградски изяви. Организираните множество изложби, получените награди за призовиместа показват талантите на децата от паралелките с рпазширено изучаване наизобразително изкуство, подготвяни от Поли Демиревска и Мариана Низамова.Много са успехите на учениците в областта на спорта, за което ОУ”ЕвлогиГеоргиев” е носител на купата “Училище, развиващо спорта”. Многократно се завоюватпърви места в спортовете – бадминтон, волейбол, футбол, тенис на маса-момичета,баскетбол, лека атлетика и други, под ръководството на Симеон Кралев. Натазгодишния републикански турнир по баскетбол по линията „Овергаз – БаскетболАкадемия” 2008 момичетата станаха вицешампиони.Успехите на училището се доказват и след провеждане на приемните изпити закандидатстване след VІІ клас и реализирането на 95% от кандидатстващите.

Контакти

ОУ Евлоги Георгиев

Град Дупница, Община Дупница, ул. Кулата 13
Телефон: 070150261
Факс: 070138146
Интернет сайт: 

Още Училища в Град Дупница

ПГОСУ

ПГОСУ, Дупница

Гимназията е от най-старите в града! Създадена е през далечната 1928 година като първото занаятчийско/промишлено/ училище в града. В последствие се развива като СПТУ, ТООП и от няколко години ПГОСУ.