Регистър на училищата

ОУ ЕЛИН ПЕЛИН, Село Стражец

ОУ ЕЛИН ПЕЛИН
Информация

ОУ ЕЛИН ПЕЛИН

Китното селце Стражец е разположенo в Североизточния регион на България, Община Разград, Област Разград. В село Стражец се намира основното училище Елин Пелин. Учебното заведение съществува от 1921 година като турско училище с четири слети класа. От 1950/1951 учебна година в селото е открито българско училище. В началото на учебната 1959/1960 година двете училища се сливат в начално училище, което е до четвърти клас, с 90 ученика. Към училището е открита и полудневна детска градина с 30 ученика. През 1966/1967 година започват да се обучават ученици до седми клас, а от 1968/1969 е открит и осми клас.  От 1984/1985 година прогимназията се премества към СПТУ по ФКС Й.Чобанов, а училището в село Стражец остава начално. На 15.09.1993 година прогимназията и началното училище се сливат и училището е именувано Елин Пелин, чието име носи и в момента. Курсът на обучение е от първи до осми клас. Учебният процес  се провежда на две смени. Директор е Ценка Сейкова Василева.


Контакти

ОУ ЕЛИН ПЕЛИН

Село Стражец, Община Разград, ул. Орел № 9
Телефон: 084621533
Email: csv@abv.bg

Още Училища в Община Разград