Регистър на училищата

Основно училище Иван Вазов, Село Любен Каравелово - Допълнителни дейности

добро образование любен каравелово

добро образование любен каравелово, извор на знание любен каравелово, качествено обучение любен каравелово, квалифицирани педагози любен каравелово, любен каравелово, основно училище любен каравелово, основно училище село любен каравелово, оу иван вазов любен каравелово, оу любен каравелово, педагози с богат опит любен каравелово, учебно заведение любен каравелово, училище иван вазов любен каравелово, училище любен каравелово, училище с добра база любен каравелово, училище с добра подготовка любен каравелово, училище с дългогодишна история любен каравелово, училище с традиции любен каравелово, училище село любен каравелово

Галерия

Основно училище Иван Вазов
Основно училище Иван Вазов
Основно училище Иван Вазов
Основно училище Иван Вазов
Основно училище Иван Вазов
Основно училище Иван Вазов
Основно училище Иван Вазов
Основно училище Иван Вазов
Основно училище Иван Вазов
Основно училище Иван Вазов
Основно училище Иван Вазов
Основно училище Иван Вазов
Основно училище Иван Вазов
Основно училище Иван Вазов
Основно училище Иван Вазов
Основно училище Иван Вазов
Основно училище Иван Вазов

Основно училище Иван Вазов
Допълнителни дейности

В ОУ Иван Вазов, Любен Каравелово се стремят да развиват индивидуалността и творчеството на възпитаниците си. Това се постига чрез създаването на подходящи и оптимални условия и среда за изява на личностните качества на учениците.

 

В учебното заведение са осигурени всички необходими условия за физическото, духовното, нравственото и социалното им развитие. Педагозите възпитават у учениците духа на мира и толерантността, стремят се да приобщават възпитаниците си към българските традиции и културни ценности.

 

Всички нови познания помогнат на учениците да развиват своите интелектуални дадености, физически заложби и емоционална индивидуалност.


През 2012 год. училището се включи в стартиралия проект на МОМН - УСПЕХ - Да направим училището привлекателно за младите хора, съфинансиран от ЕС, със сформирани пет групи по ИД, в които децата изявяват своите интереси и способности извън учебните часове:

 

  • клуб Пътешественик

 

  • Млади предприемачи

 

  • С компютъра на ти

 

  • Сексуално и репродуктивно здраве

 

  • Млад журналист


Всяка учебна година училището взима участие и в националните програми и проекти на МОМН. Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.


Възпитаниците на учебното заведение активно участват в национални, общински и областни състезания и конкурски, печелейки призови места.

 

Танцовият състав към училището участва в Общинските фолклорни събори и празници.

Контакти

Основно училище Иван Вазов

Телефон: 051103227
GSM: 088595981
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Аксаково

Основно училище Иван Вазов

Основно училище Иван Вазов, Любен Каравелово

Основно училище Иван Вазов, Любен Каравелово е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неиз

Основно училище Христо Смирненски

Основно училище Христо Смирненски, Въглен

Основно училище Христо Смирненски, село Въглен е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, не