Регистър на училищата

ОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ, Град Добрич

ОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ
Информация

ОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ

  Богата и разнообразна е историята на училището, носещо името на певеца на Добруджа - Йордан Йовков.
     Началните страници от летописа си то води от Базарджишкото частно първоначално училище в гр. Добрич.
     1940 г., когато Южна Добруджа е присъединена към България, с решение на Шуменския околийски инспекторат, училището се именува Йордан Йовков.
     Сградата му се намира на ул. „Йордан Йовков” в град Добрич. В нея има 5 учебни стаи, като в една от тях се помещава детската градина. Училищният двор е малък, неподходящ за физкултурни занимания. Учи се на една смяна до учебната 1957/58 г., след която обучението става двусменно. Броят на учениците непрекъснато расте, а материалната база не е в състояние да ги побере. Затова през 1962 г. сградата се преотстъпва на ПУ „Д-р П. Берон”. 
     Изгражда се нова , която започва да функционира през 1971 г. В нея се събират децата от прилежащите квартали : „Строител” и „Иглика”. Постепенно училището се утвърждава в културно средище на района като се съобразява с факта, че до средата на 90-те години етническото съотношение е 60/40 % в полза на децата от български произход, а около 2000 г. вече е в полза на децата от ромски произход.Това определя основните насоки в извънкласната работа на учителския колектив, а те са занимания с танци, музика, спорт, изобразително изкуство.
     Създава се и се утвърждава група за ромски фолклор, с ръководител Димитричка Боева, в която участват около 50 деца с невероятно желание да танцуват. Наред с танците те получават теоретични знания за групите роми в нашата страна и техните характерни различия. Развиват и събирателска дейност, плод от която е подредения кът с ромски старинни предмети. С научените танци участват в празненствата за Банго Васил (Ромската нова година), Международния ден на ромите - 8 април, в концерти по общински проекти и др. Представителна група взема участие във фестивала „Отворено сърце” на организацията „Амалипе” във гр. В. Търново, където представянето й е отлично.
     С годините популярност натрупват секцията по волейбол, с ръководител Атанас Даскалов и на секцията по вдигане на тежести към СКВТ „Добрич”, с треньор Жанета Георгиева – четирикратен европейски шампион в дисциплината. От 2001 г. няма първенство, в което възпитаници на училището да не са се окичили с медали в различните категории. Гордост за всички са бившите възпитаници, майсторите на спорта Анани Ташев и Айдън Яшар.
     От 1995 г. е създаден училищният хор, с ръководител Миглена Пенева. В репертоара му са включени песни от български и чужди композитори. Промените в учебната програма, както и интереса на учениците, предопределя трансформирането му във вокална група.
     Подобаващо място заемат изявите и на малките художници. Техни рисунки участват в изложби, фестивали, олимпиади по изобразително изкуство, в Международния конкурс за детска рисунка – гр. Битоля – Македония. Получават множество грамоти и награди.
     Традиция е в края на всяка учебна година възпитаниците на училището да подготвят богат концерт, протичащ под надслов:”Децата от „ОУ Й. Йовков” – пеят и танцуват”. Той е своеобразен преглед на извънкласните форми на работа в учебното заведение.
     В отговор на необходимостта от професионална реализация на подрастващите, от учебната 2005/6 г. в училището започва да функционира първата паралелка с производствен профил. В нея учениците, успешно завършили 7 клас, за 2 учебни години получават специалност: „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения” – помощник готвач. От учебната 2008/9 тази специалност се разширява с още една: ”Работник в обслужването в заведенията за хранене” – сервитьор. Завършилите 9 гимназиален клас в ОУ „Й.Йовков” по желание могат да продължат 10 клас в СОУ или Професионални гимназии.
     Зад всичко това стоят задружните усилия на малкия, но сплотен учителски колектив при ОУ ”Йордан Йовков”, чиято основна цел е добрата подготовка на младите хора за срещата им с предизвикателствата на времето, в което живеем.

Контакти

Основно училище Йордан Йовков

Град Добрич, Община Добрич-град, ул. Ген. Георги Попов 52
Факс: 058662752
Интернет сайт: www.ouyovkov.com

Галерия

ОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ

Още Училища в Град Добрич

СОУ ДИМИТЪР ТАЛЕВ

СОУ ДИМИТЪР ТАЛЕВ, Добрич

СОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“- ГРАД ДОБРИЧ е училище с 25-годишна история. В него се обучават ученици от 6 до 18-годишна възраст, разпределени в една предучилищна група и паралелки от I до ХII кла