Регистър на училищата

ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ, Село Дебнево

ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ
Информация

ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

През учебната 2011/2012 г. ОУ” Любен Каравелов” започна работа по проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация в учебния процес” съфинансиран от ЕСФ по ОП Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г. От общо 83 ученика са включени 65 от територията на петте села учащи в училището от първи до осми клас.

Някои от изискванията за стартиране на проекта са столово хранене и добра материално техническа база, с която училището разполага след извършения основен ремонт и обзавеждане на класните стаи и физкултурен салон.

Като цяло, проекта включва разнообразни занимания на учениците, които ще бъдат обхванати в групи в зависимост от техните предпочитания, интереси и таланти. Въвеждат се следобедни часове по самоподготовка, занимания по интереси: рисуване, художествено слово, музика, народни танци, сръчни ръце; организиран отдих и спорт. Обучението на децата в групите ще се води от специалисти в различните сфери. В ОУ ”Любен Каравелов”- Дебнево ще се формират четири такива групи за учениците - две в начален курс и две в прогимназия.

 

Когато пристигнете в Дебнево, слезете от автобуса и тръгнете през стария каменен мост... Макар и запленени от прелестите на реката, вдигнете очи и погледнете вдясно. Там, горе, на хълма „Калето”, до средновековната крепост, ще видите гордо изправена една сграда, чиято фасада в цвят охра меко се откроява сред зеленината. Приветливо ще ви се усмихнат блесналите стък-ла на новата алуминиева дограма и ще ви подканят да отидете и да видите отблизо това привлекател-но място – училището на Дебнево!

Елате – минете по новите бели плочи на входната алея, качете се по каменните стъпала, прекосете подновената площадка и влезте в сградата. Разгледайте цялата й възстановена част – просторните светли стаи, ; вътрешните тоалет-ни – отколешна мечта на учители и ученици в 21 век! Минете по металното съоръжение – сполучливо хрумване за преход към големия физкултурен салон и бъдещата фитнес зала.                                                                                   

Хубаво, нали?! Ще повярвате ли, че само преди няколко месеца на същото това място отчайващо чернееха руини след пожара на 19 февруари 2009 г.?! Пожар, който изпепели не само половината сграда, но и късче от душата на всеки, свързан с училището.

През своята 130 годишна история учили-щето в Дебнево три пъти е сполетявано от огнена стихия—1913г., 1968г., 2009 г. И три пъти като птицата феникс е възкръсвало от пепелта! Защото роденото от неугасващия в българ-ската душа пламък на копнежа за наука и просвета не може да погине дори от огън!

Заповядайте в Дебнево! Заповядайте да разгледате обновения училищен комплекс и останките от среднове-ковната крепост на хълма „Калето”! Елате – и несъмнено и вие ще изпитате удовле-творение от силата на хората да преодоляват бедите! Елате – и ще останете очаровани!

Контакти

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

Село Дебнево, Община Троян, ул. Христо Чулев № 26
Телефон: 069592282
Интернет сайт: oulkaravelov.com

Галерия

ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ
ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ
ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ
ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

Още Училища в Община Троян

Национално училище за приложни изкуства Проф. Венко Колев

Национално училище за приложни изкуства Проф. Венко Колев, Троян

Национално училище за приложни изкуства Проф. Венко Колев, Троян е учебно заведение с богата история. Води своето начало от далечната 1911 г. под името Грънчарско училище, просъществувало до

Средно училище Васил Левски

Средно училище Васил Левски, Троян

Средно училище Васил Левски, гр. Троян е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестно