Регистър на училищата

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ, Град Костандово

основно училище неофит рилски костандово

основно училище неофит рилски костандово, оу неофит рилски костандово, костандово, оу костандово, училище неофит рилски костандово

Галерия

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ
Информация

ОУ НЕОФИТ РИЛСКИ

ОУ Неофит Рилски, Костандово е основано през 1906 година и скоро предстои честването на 110-годишния му юбилей.

 

 

Материално-техническата база е много добра. ОУ Неофит Рилски представлява триетажна сграда с 28 класни стаи, оборудвани кабинети по биология, химия, физика, музика и изобразително изкуство. За провеждане на часовете по труд и техника училището разполага с учебни работилници по дървообработване и металообработване, както и специализирани кабинети по готварство техническо чертане. Училището е едно от малкото в региона с най-добра открита и закрита спортна база – физкултурен салон, игрища за волейбол, баскетбол, футбол и тенис корт. Училището разполага с два  модерно оборудвани компютърни кабинети и конферентна зала. Училищната сграда се отоплява с локално парно на течно гориво. 

 

 

В ОУ Неофит Рилски се обучават 400 ученика от І до VІІІ клас, в 19 паралелки, на една смяна до обяд. След обяд са организирани самоподготовка, активен отдих и занимания по интереси в 4 полуинтернатни групи от І до VІ клас.

 


В Основно училище Неофит Рилски, Костандово работят 32 квалифицирани преподаватели, от които 20 магистри, и бакалаври и 12 специалисти. Училището предлага за изучаване на чужд език – английски език, като разполага с правоспособни преподаватели.

 

 


Извънкласните дейности са организирани в различни форми на СИП – по предмети от ОЗП, както и различни клубове по интереси.

 


Училищното Настоятелство е регистрирано по ЗЮЛСЦ и се превърна в дейна организация, в която членуват 16 родители. Сдружението участва активно в дейността на училището като спомогна да се развият отношенията родител-учител-ученик. Съвместната дейност на родители, учители и цялата общност в Костандово се основава на морално споразумение между страните, а именно “Децата ни заслужават внимание и грижа , обич и подкрепа , доверие и самочувствие – Ние им го даваме!“

 

 

 

Контакти

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ

Град Костандово, Община Ракитово, пл. Европа 1
GSM: 0876773449, 0876603339, 0876781260
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Ракитово

ОУ ХРИСТО БОТЕВ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, Дорково

Китното балканско Селце Дорково е разположено в Южния централен регион на България, Община Ракитово, Област Пазарджик. Дорково е едно малко късче от прекрасната снага на Родопа планина. В село Д