Регистър на училищата

Основно училище Никола Й. Вапцаров, Село Селановци

добри педагози селановци

добри педагози селановци, добро образование селановци, качествено и съвременно обучение селановци, качествено обучение селановци, обучение селановци, огнище на национални традиции селановци, основно училище вапцаров селановци, основно училище никола вапцаров селановци, основно училище селановци, отлична учебна подготовка селановци, оу никола йонков вапцаров селановци, оу селановци, педагози с богат опит селановци, съвременено учебно заведение селановци, утвърдено средище на духовна изява селановци, учебно заведение с богата история селановци, учебно заведение селановци, училище с добра материална база селановци

Галерия

Основно училище Никола Й. Вапцаров
Основно училище Никола Й. Вапцаров
Основно училище Никола Й. Вапцаров
Основно училище Никола Й. Вапцаров
Основно училище Никола Й. Вапцаров
Основно училище Никола Й. Вапцаров
Основно училище Никола Й. Вапцаров
Основно училище Никола Й. Вапцаров
Основно училище Никола Й. Вапцаров
Основно училище Никола Й. Вапцаров

Основно училище Никола Й. Вапцаров
Информация

Основно училище Никола Й. Вапцаров

59 години Основно училище Никола Й. Вапцаров, Селановци гради своя облик на училище с богата история, утвърдено средище на духовна изява и огнище на национални традиции.


Материално - техническата база е съвременна, с напълно оборудвани кабинет по различните предмети, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата.


Основно училище Никола Й. Вапцаров, Селановци е с курс на обучение от първи до осми клас. Към момента в учебното заведение се обучават 174 ученици в 8 паралелки и 2 полуинтернатни групи. Учебни смени: Първа смяна, а следобяд се провеждат извънкласни дейности и ПИГ. 

 

Училището е с общинско финансиране. Заема централно място в образователната система на Общината.


Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.


У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.


Екип от висококвалифицирани преподаватели и педагози с богат опит, полагат грижи за своите малки възпитаници, обграждайки ги с много любов, за да изградят и развият тяхната личност.
Учениците постигат успехи в урочната, извънкласната, извънучилищната дейност, състезанията, олимпиадите на общинско, областно и национално ниво.


ОУ Никола Й. Вапцаров, Селановци работи по проекти, финансирани от национални и Европейски програми. Учебното заведение е едно от 84-те пилотни училища в страната по проект включващо обучение по ОПРЧР за работа с ученици със СОП. Обучението на учениците със СОП се подпомага от собствени специалисти - психолог, логопед и ресурсен учител. Училището е с общинско финансиране.

 

Продължават дейностите по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” по ОП НОИР Възпитаниците му имат възможност, по свой избор, да се включат в извънкласни и извънучилищни дейности, осмислящи свободното им време и създавайки им правилна професионална насоченост.

 

ОУ Никола Й. Вапцаров, Селановци е едно от 13 – те пилотни училища, работещи по проект „Училището като център в общността” към НМД.


Организатор е на националния конкурс и среща на малки философи „Малкият принц”.

 

Оценка за цялостната дейност училището получи от Националната мрежа за децата, след номинация от асоциация «Родители» в категория «Училище» «За принос към живота и благосъстоянеието на българските деца». На училището бе връчен приза «Златна ябълка».

 

Мисията на ОУ Никола Й. Вапцаров, Селановци е: „Всяко дете с помощта на учители и семейство днес да развие своите индивидуални способности и чувство за отговорност, за да стане успял възрастен утре !”

 

Директор на учебното заведение е г-жа Петя Петкова.

 

Контакти

Основно училище Никола Й. Вапцаров

Село Селановци, Община Оряхово, ул. Първи май № 5
Телефон: 091722178
GSM: 0894385032
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Оряхово

Основно училище Никола Й. Вапцаров

Основно училище Никола Й. Вапцаров, Селановци

59 години Основно училище Никола Й. Вапцаров, Селановци гради своя облик на училище с богата история, утвърдено средище на духовна изява и огнище на национални традиции. Материално - техническата б