Регистър на училищата

Основно училище Никола Й. Вапцаров, Село Селановци

авторитено учебно заведение селановци

авторитено учебно заведение селановци, висококвалифицирани педагози селановци, добри педагози селановци, добро образование селановци, извор на знание селановци, качествено и съвременно обучение селановци, качествено образование селановци, качествено обучение селановци, обучение селановци, огнище на национални традиции селановци, основно училище вапцаров селановци, основно училище никола вапцаров селановци, основно училище селановци, отлична учебна подготовка селановци, оу никола йонков вапцаров селановци, оу селановци, педагози с богат опит селановци, съвременено учебно заведение селановци, толерантно педагогическо общуване селановци, утвърдено средище на духовна изява селановци, учебно заведение с богата история селановци, учебно заведение селановци, училище с добра материална база селановци, училище с дългогодишна история селановци, училище с традиции село селановци

Основно училище Никола Й. Вапцаров
Информация

Основно училище Никола Й. Вапцаров

Основно училище Никола Й. Вапцаров, Селановци

Основно училище Никола Й. Вапцаров, Селановци е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето.

 

Води началото си от 1958 год. и през всички години, гради своя облик на училище с утвърдени традиции, средище на духовна изява, превърнало се в съвременно и модерно училище, развиващ се културно - образователен център в селото.

 

От създаването на учебното заведение, учители и ученици вървят по светлия път на образованието и науката, за да пренасят през годините познанията, творчеството и силата на духа.


Високото качество на подготовка, съдържа­телната същност на възпитателната работа, строгият ред и дисциплина са само част от характери­стиката на училището - черти, които градят авторитета и ролята му в духовният живот на село Селановци.


ОУ Никола Й. Вапцаров се адаптира към новите реалности на пазарната икономика и европейските стандарти за висококачествено образование.

 

Училището е с общинско финансиране. Заема централно място в образователната система на Общината. Материално - техническата база е съвременна, с напълно оборудвани кабинет по различните предмети, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата.

 

Днес в учебното заведение се обучават 174 ученици в 8 паралелки в начален и прогимназиален курс. Има 2 полуинтернатни групи.

 

Учебният процес се првежда в една учебна смена - първа. Следобяд се провеждат извънкласни дейности и обучението в ПИГ.

 

Екип от висококвалифицирани преподаватели и педагози с богат опит, полагат грижи за своите малки възпитаници, обграждайки ги с много любов, за да изградят и развият тяхната личност.


Учениците постигат успехи в урочната, извънкласната, извънучилищната дейност, състезанията, олимпиадите на общинско, областно и национално ниво.


ОУ Никола Й. Вапцаров, Селановци работи по проекти, финансирани от национални и Европейски програми. Учебното заведение е едно от 84-те пилотни училища в страната по проект включващо обучение по ОПРЧР за работа с ученици със СОП. Обучението на учениците със СОП се подпомага от собствени специалисти - психолог, логопед и ресурсен учител.

 

Продължават дейностите по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” по ОП НОИР Възпитаниците му имат възможност, по свой избор, да се включат в извънкласни и извънучилищни дейности, осмислящи свободното им време и създавайки им правилна професионална насоченост.

 

ОУ Никола Й. Вапцаров, Селановци е едно от 13-те пилотни училища, работещи по проект „Училището като център в общността” към НМД.


Организатор е на националния конкурс и среща на малки философи „Малкият принц”.

 

Оценка за цялостната дейност училището получи от Националната мрежа за децата, след номинация от асоциация «Родители» в категория «Училище» «За принос към живота и благосъстоянеието на българските деца». На училището бе връчен приза «Златна ябълка».

 

Мисията на ОУ Никола Й. Вапцаров, Селановци е: „Всяко дете с помощта на учители и семейство днес да развие своите индивидуални способности и чувство за отговорност, за да стане успял възрастен утре !”

 

Директор на учебното заведение е г-жа Гергана Ценкова.

 

Контакти

Основно училище Никола Й. Вапцаров

Село Селановци, Община Оряхово, ул. Първи май № 5
Телефон: 091722178
GSM: 0894385032
Интернет сайт: ouvaptsarov-selanovtsi.info

Галерия

Основно училище Никола Й. Вапцаров
Основно училище Никола Й. Вапцаров
Основно училище Никола Й. Вапцаров
Основно училище Никола Й. Вапцаров
Основно училище Никола Й. Вапцаров
Основно училище Никола Й. Вапцаров
Основно училище Никола Й. Вапцаров
Основно училище Никола Й. Вапцаров
Основно училище Никола Й. Вапцаров
Основно училище Никола Й. Вапцаров
Основно училище Никола Й. Вапцаров
Основно училище Никола Й. Вапцаров
Основно училище Никола Й. Вапцаров
Основно училище Никола Й. Вапцаров
Основно училище Никола Й. Вапцаров
Основно училище Никола Й. Вапцаров
Основно училище Никола Й. Вапцаров
Основно училище Никола Й. Вапцаров
Основно училище Никола Й. Вапцаров

Още Училища в Община Оряхово

Основно училище Никола Й. Вапцаров

Основно училище Никола Й. Вапцаров, Селановци

Основно училище Никола Й. Вапцаров, Селановци е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, н