Регистър на училищата

ОУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ, Град Хасково

Галерия

ОУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ
ОУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ
ОУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ
ОУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ

ОУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ
Информация

ОУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ

   Основно училище "Никола Й. Вапцаров" се намира в гр. Хасково. За осигуряване на безопасността на живота и здравето на учениците се грижат педагогическия и непедагогическия персонал в училище.

   Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес.
   Родителите периодично получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда.

Контакти

ОУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ

Град Хасково, Община Хасково, ул. Генрал Колев 28
Факс: 038622669
Интернет сайт: 

Още Училища в Град Хасково