Регистър на училищата

ОУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ, Град Хасково

ОУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ
Информация

ОУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ

   Основно училище "Никола Й. Вапцаров" се намира в гр. Хасково. За осигуряване на безопасността на живота и здравето на учениците се грижат педагогическия и непедагогическия персонал в училище.

   Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес.
   Родителите периодично получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда.

Контакти

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ

Град Хасково, Община Хасково, ул. Генрал Колев 28
Факс: 038622669
Интернет сайт: www.ou-vaptsarov.com

Галерия

ОУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ
ОУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ
ОУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ
ОУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ

Още Училища в Град Хасково