Регистър на училищата

Основно училище Отец Паисий, Село Искра

авторитетно училище село искра

авторитетно училище село искра, висококвалифицирани педагози искра, добро учебно заведение село искра, извор на знание село искра, искра, качествено обучение село искра, наложило се учебно заведение село искра, основно училище отец паисий искра, основно училище село искра, оу отец паисий искра, оу село искра, педагози с богат опит село искра, предпочитано основно училище село искра, средищно училище село искра, толерантно педагогическо общуване искра, утвърдило се учебно заведение село искра, учебно заведение село искра, училище с добра база село искра, училище с добра подготовка село искра, училище с традиции село искра, училище село искра

Основно училище Отец Паисий
Информация

 Основно училище Отец Паисий Искра

 

Основно училище Отец Паисий, село Искра е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето.

 

Води началото си в далечното минало и през всички години, гради своя облик на училище с утвърдени традиции, средище на духовна изява, превърнало се в съвременно и модерно училище, развиващ се културно - образователен център в община Първомай.

 

От създаването на учебното заведение, учители и ученици вървят по светлия път на образованието и науката, за да пренасят през годините познанията, творчеството и силата на духа.

 

Високото качество на подготовка, съдържа­телната същност на възпитателната работа, строгият ред и дисциплина са само част от характери­стиката на училището - черти, които градят авторитета и ролята му в духовният живот на селото.

 

Днес ОУ Отец Паисий, Искра е средищно защитено учебно заведение, в което се провежда целодневно обучение на учениците. За тях са осигурени безплатен обяд и транспорт за учениците от село Брягово.


В училището функционират 4 паралелки и 2 полуинтернатни групи в начален курс на обучение. Функционират още 3 паралелки и 1 полуинтернатна група в прогимназия.


ОУ Отец Паисий, Искра работи с една слята паралелка в прогимназиален етап VI-VII клас.


Материално-техническата база на учебното заведение включва модерно обзаведени класни стаи, компютърна зала с достъп до интернет. Наличен е съвременен физкултурен салон, дворът е голям и дава възможност за практикуване на различни видове спорт.


Изхранването на учениците, обучаващи се в ОУ Отец Паисий, село Искра се осигурява от фирма за кетъринг. На територията на учебното заведение функционира медицински кабинет, има охрана.

 

ОУ Отец Паисий се адаптира към новите реалности на пазарната икономика и европейските стандарти за висококачествено образование. В учебното заведение се изучават английски и френски език. Формирани са групи СИП по Математика и Фолклор на етносите - ромски фолклор.

 

Училището разгръща разнородна дейност в извънкласни и извънурочни форми, с цел развиване индивидуалните способности на учениците и улесняване на тяхната личностна и професионална реализация.

 

Възпитаниците на ОУ Отец Паисий, село Искра вземат участие в редица художествени и спортни мероприятия, печелейки купи и награди, прославяйки името на училището.

 

В своето развитие учебното заведение се утвърди като образователен и духовен център, благода­рение усилията на поколения учители, всеотдайно работели и работещи за формиране на подрастващите.

 

Дълги години, крачка по крачка, общоучилищният колектив вървеше по пътя на успеха. По­ко­­ле­ние след поколение, хиляди възпитаници преминаваха като ято през класните стаи, усвояваха знания и отлитаха, за да ги приложат на практика в живота.

 

Да си завършил учебното заведение и сега е привилегия, повод за открита гордост, мерило за трайни знания и умения, стимул за духовна и практическа съзидателна дейност.

 

Директор на учебното заведение е г-жа Величка Чурчулиева.

Контакти

Основно училище Отец Паисий

Село Искра, Община Първомай, ул. Георги Димитров 14
GSM: 0887313498

Галерия

Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий

Още Училища в Община Първомай

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, Дълбок извор

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, село Дълбок извор е учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение. Отворило в