Регистър на училищата

Основно училище Отец Паисий, Село Искра - История

авторитетно училище село искра

авторитетно училище село искра, висококвалифицирани педагози искра, добро учебно заведение село искра, извор на знание село искра, искра, качествено обучение село искра, наложило се учебно заведение село искра, основно училище отец паисий искра, основно училище село искра, оу отец паисий искра, оу село искра, педагози с богат опит село искра, предпочитано основно училище село искра, средищно училище село искра, толерантно педагогическо общуване искра, утвърдило се учебно заведение село искра, учебно заведение село искра, училище с добра база село искра, училище с добра подготовка село искра, училище с традиции село искра, училище село искра

Основно училище Отец Паисий
История

Началото на образователното дело в село Искра е поставено още по време на турското робство.


През 1857 година е открито килийно училище, запазено и до днес. То се е помещавало в построената през 1853 година черква от караджиларци.


След Освобождението през 1878 година в село Попово е построена нова училищна сграда, която разполагала с 3 етажа , театрален салон и 6 просторни класни стаи. Материалите за строежа са дарени от жителите на селото и от Русия.


Учебното заведение е същвествувало като начално до 1902 година.


През следващата година е открит първият прогимназиален клас. Вторият и Третият прогимназиален клас са разктити през 1904 и 1905 година. По този начин училището вече е основно.


Поради нарастващия брой ученици, училището е разделено и прогимназиалният курс е преместен в сградата на граничната заства през 1913 година. Началното училище носи наименованието Отец Паисий, с Основното училище носи името Климент Охридски.


През учебната 1929-1930 година са построени нови едноетажни сгради, разположени в близост до граничната застава. Строежът на сградите е следствие от тежкото земетресение през 1928 година когато триетажната сграда се напуква и не може да се използва.


Двете нови сгради образуват училищен комплекс, в който се обединяват начален и прогимназиален курс в Осново училище Отец Паисий.


През 1955 година е открита гимназията в село Искра.


През учебната 1957-1958 година учебното заведение носи наименованието Смесено средно училище Отец Паисий с. Искра, Пловдивски окръг.


Учебното заведение е наградено с орден Кирил и Методий III – та степен за дългогодишна просветна дейносто и добра учебно-възпитателна работа. Церемонията е на 24.05.1957 година.


Училището получвава орден Кирил и Методий – I степен и награда от 1000 лева и помагала на стойност 500 лева. Церемонията по връчването на отличието е от 23.05.1967 година.


През 1967 година е издадена заповед на Министъра на Народната просвета, която налага закриването на гимназиалния курс в училището.


Оттогава до днес училището съществува като основно.

Контакти

Основно училище Отец Паисий

Село Искра, Община Първомай, ул. Георги Димитров 14
GSM: 0887313498

Галерия

Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий

Още Училища в Община Първомай

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, Дълбок извор

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, село Дълбок извор е учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение. Отворило в