Регистър на училищата

Основно училище Отец Паисий, Село Искра - Цели и приоритети

авторитетно училище село искра

авторитетно училище село искра, висококвалифицирани педагози искра, добро учебно заведение село искра, извор на знание село искра, искра, качествено обучение село искра, наложило се учебно заведение село искра, основно училище отец паисий искра, основно училище село искра, оу отец паисий искра, оу село искра, педагози с богат опит село искра, предпочитано основно училище село искра, средищно училище село искра, толерантно педагогическо общуване искра, утвърдило се учебно заведение село искра, учебно заведение село искра, училище с добра база село искра, училище с добра подготовка село искра, училище с традиции село искра, училище село искра

Основно училище Отец Паисий
Цели и приоритети

ЦЕЛИ

 

  • Издигане и утвърждаване престижа на училището;

 

  • Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа;

 

  • Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите;

 

  • Повишаване квалификацията на учителите;

 

 

ПРИОРИТЕТИ

 

  • Привличане на повече ученици в училище и задържането им;

 

  • Издигане равнището на общообразователната подготовка в училище;

 

  • Засилена компютърна подготовка и овладяване на ИКТ;

 

  • Интегриране на учениците със СОП и/или хронични заболявания и учениците от етническите малцинства и техните родители за постигане целите на училището;

 

  • Ефективно и толерантно педагогическо общуване.

Контакти

Основно училище Отец Паисий

Село Искра, Община Първомай, ул. Георги Димитров 14
GSM: 0887313498

Галерия

Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий

Още Училища в Община Първомай

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, Дълбок извор

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, село Дълбок извор е учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение. Отворило в