Регистър на училищата

Основно училище Отец Паисий, Село Песнопой

водещо учебно заведение песнопой

водещо учебно заведение песнопой, възпитание на добродетели знания и умения, добро образование песнопой, извор на мъдрост и знание песнопой, качествено обучение песнопой, квалифицирани преподаватели песнопой, личности с висока интелектуална подготовка, основно училище отец паисий, основно училище отец паисий песнопой, отлични педагози песнопой, оу отец паисий, оу отец паисий песнопой, оу песнопой, предпочитано учебно заведение песнопой, препоръчано учебно заведение песнопой, съвременно училище песнопой, учебно заведение село песнопой, училище с богата история песнопой, училище с добра материална база песнопой, училище с добри преподаватели песнопой, училище с дългогодишни традиции песнопой, училище село песнопой

Основно училище Отец Паисий
Информация

Основно училище Отец Паисий

Основно училище Отец Паисий е учебно заведение в село Песнопой, Община Калояново.


Носи името на великия български народен будител и духовник, автор на История славянобългарска Паисий Хилендарски, наричан още Отец Паисий.

 

Днес учебното заведение е единственото училище на територията на село Песнопой, Община Калояново.


Основно училище Отец Паисий, Песнопой е с курс на обучение от първи до осми клас.

Финансирането на учебното заведение се осигурява с общински средства.

 

Материално - техническата база е съвременна, с напълно оборудвани кабинет по различните предмети.

 

Днес усилията за развитие на училището са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес.

 

Екип от квалифицирани педагози, преподаватели с богат опит полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура.

 

Водещата цел на учителите в Основно училище Отец Паисий, Песнопой е да възпитат у децата добродетели, знания и умения, необходими им за справяне с предизвикателс-твата на 21 век.

 

Педагозите целят формирането на високообразовани млади хора, носещи европейско съзнание и поведение, притежаващи национални и общочовешки ценности.

 

Възпитаниците, завършили Основно училище Отец Паисий, Песнопой, днес са достойно реализирали се личнисти в обществото.

 

През всичките тези години учебното заведение в село Песнопой е извор на мъдрост и знание.

 

 

Директор на учебното заведение е г-н Георги Илиев Тричков.

 

Контакти

Основно Училище Отец Паисий

Телефон: 031708320
Факс: 031708320

Галерия

Основно училище Отец Паисий

Още Училища в Община Калояново