Регистър на училищата

Основно училище Петко Каравелов, Град Асеновград

авторитена учебна институция асеновград

авторитена учебна институция асеновград, авторитетно учебно заведение асеновград, авторитетно училище асеновград, висококвалифицирани педагози асеновград, добро образование асеновград, добро учебно заведение асеновград, извор на знание асеновград, качествено обучение асеновград, основно училище асеновград, основно училище петко каравелов асеновград, оу асеновград, оу петко каравелов асеновград, педагози с богат опит асеновград, светилище на просветелението асеновград, средище на духовност асеновград, толерантно педагогическо общуване асеновград, утвърдило се учебно заведение асеновград, учебно заведение асеновград, училище асеновград, училище петко каравелов асеновград, училище с дългогодишна история асеновград, училище с традиции асеновград

Основно училище Петко Каравелов
Информация

Основно училище Петко Каравелов

Основно училище Петко Каравелов, Асеновград е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето.

 

От първия училищен звънец до днес, гради своя облик на училище с утвърдени традиции, средище на духовна изява, превърнало се в съвременно и модерно училище, развиващ се културно - образователен център в община Асеновград.


Води началото си от 1911 год. като начално училище, съхранило традициите и възрожденския дух на родолюбивите си създатели.


Но желаещите да се учат и орамотяват са много, броят на учениците непрекъснато нараства и съществуващата училищна сградата се оказва твърде малка, което налага да започне надстрояването и през 1958 год., а училището вече е ОУ Невена Йорданова.


През 1991 год. по предложение на учителския колектив учебното заведение е преименувано и приема за свой партон името на Петко Каравелов.


Днес ОУ Петко Каравелов е най-голямото основно училище в асеновградска община, в което се обучават на 700 ученици от начален и среден курс.

 

Разполага с добра материална база, включваща кабинети по различните предмети, 2 оборудвани компютърни зали, физкултурен салон, празнично-ритуална зала, библиотека, помещение за децата от ПДГ и училищен стол.

 

Учебното заведение е с курс на обучение от I-ви до VII-ми клас. Учебните занятия се провеждат едносменно.


Успешното интегриране на деца със специални образователни потребности и наличието на логопедичен кабинет прави училището притегателен център за много от тях.


Основно училище Петко Каравелов осигурява достъпно образование за всеки ученик и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз.


Учениците получават добра подготовка, която им дава възможност за формиране на трайни и задълбочени знания и компетентност..


Процесът на работа, който протича в училището е съчетание между традиционните и нетрадиционните начини на работа. Учениците участват активно в дейностите, организирани по инициатива на учебното заведение.


Възпитаниците на учебното заведение имат възможност да развиват своите творчески и физически умения и да усъвършенстват способностите си в часовете по свободноизбираема подготовка в начален и среден курс. Добри възможности за разгръщане творческите заложби на учениците дават разнообразните форми на извънкласна дейност в областта на литературата, историята, музиката, спорта, изобразителното изкуство и др.


През всичките тези, немалко години ОУ Петко Каравелов, Асеновград е извор на знание и мъдрост, стремейки се да създава обективни възможности за отлична подготовка, която води до последваща пълноценна реализация на възпитаниците си.

 

Директор на учебното заведение е г-жа Стоянка Бикова.

Контакти

Основно училище Петко Каравелов

Град Асеновград, Община Асеновград, ул. Асен Карастоянов16
Телефон: 033165141
Интернет сайт: petkokaravelov.asenovgrad-bg.com

Галерия

Основно училище Петко Каравелов
Основно училище Петко Каравелов
Основно училище Петко Каравелов
Основно училище Петко Каравелов
Основно училище Петко Каравелов
Основно училище Петко Каравелов
Основно училище Петко Каравелов
Основно училище Петко Каравелов
Основно училище Петко Каравелов
Основно училище Петко Каравелов
Основно училище Петко Каравелов
Основно училище Петко Каравелов
Основно училище Петко Каравелов

Още Училища в Град Асеновград