Регистър на училищата

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ. ИВАН РИЛСКИ, Град Хасково

основно училище свети иван рилски

основно училище свети иван рилски , оу свети иван рилски хасково , хасково, оу хасково, основно училище хасково, училище иван рилски хасково, основно училище св иван рилски, основно училище св иван рислки хасково

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ. ИВАН РИЛСКИ
Информация

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ

ОУ Св. Иван Рилски, Хасково е учебно заведение, което се финансира с общински средства.

 

 

Учениците, които се обучават в ОУ Св. Иван Рилски са от Първи до Осми клас, а учебните занятия се провеждат в две смени.

 

 

През 1846 година в Хасково е въведена взаимоучителната метода от учителя Стоянчо Николов Стамболиев от Казанлък. Така е поставено и началото на новобългарското образование в града.

 


Според дописка, публикувана във вестник „Турция“ бр. 45 от 1865 година, в град Хасково има четири училища.

 


Във вестник „Македония“ бр. 16 от 13.01.1870 година е публикувана нова дописка, отнасяща се досъстоянието на училищата в град Хасково. Според нея най-добре се развива голавното училище.

 


От двете дописки във възрожденските издания става ясно, че за периода от 1865-1870 година се появява едно ново училище – в Трънската махала на Хасково.

 


Всичко това, поради липса на друг документален материал, дава основание да приемем, че 1869 година е началната за откриването на училището в Трънската махала, наследник на което е днешното Основно училище Свети Иван Рилски, Хасково.

 


Директор на Основно училище Св. Иван Рилски, Хасково е г-жа Тонка Ченгелова.

 

 

 

Контакти

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ

Град Хасково, Община Хасково, бул. Георги С. Раковски 24
Телефон: 038622642, 038624601, 038624327, 038622491
Интернет сайт: www.ivanrilski.com

Галерия

Още Училища в Град Хасково