Регистър на училищата

ОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, Село Буковлък

ОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
Информация

ОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

   Училището е създадено през 1897 год.Летописната книга се води от 1897 година до 1937 година. От 1937 до 1950 година не е заведена. До този период училището е било начално. Същата година се открива и новата прогимназия, която включва ученици от I до VII клас включително.

 На 30.1 1.1950 година се провежда учредително събрание за избиране на ръководство на организация „Септемврийче”. Присъствали са много общественици от селото.

   През 1959 година започва широка просветна дейност. Всички учители ръководят просветни звена , в които са обхванати почти всички родители на учениците.

На 02.01.1960 година под ръководството на Директора са събрани всички учители и ученици, за да се открие музикална школа по акордеон с ръководител Първанов. Това е първата културна проява в селото.

   Съгласно заповед №5/07.07.1964 година на Министерството на народната просвета, цитирана в писмо №3229 от 18.07.1964 година на Окръжен народен съвет – отдел”Народна просвета”   гр. Плевен, се открива VIII клас за учебна 1964/1965г.

През 1962/1963 година учебната година започва със 150 ученика, 1971/1972 година с 293 броя, 1977 година с 328 бр.

   На 20.04.1965 година училището е радиофицирано и от този ден учителите и учениците слушат радио София.

   Бързото нарастване броя на учениците се дължи на масовото заселване на ромски семейства в селото и увеличената раждаемост при тях.

Контакти

Основно училище Свети Климент Охридски

Село Буковлък, Община Плевен, ул. Площадна №7
Факс: 063568212
Интернет сайт: oubukovlak.wordpress.com

Галерия

ОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
ОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Още Училища в Община Плевен

Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов

Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов, Плевен

Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов, Плевен е училище с богата история, което през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. В своята дългогоди

Професионална гимназия по електроника и химични технологии Проф. Асен Златаров

Професионална гимназия по електроника и химични технологии Проф. Асен Златаров, Плевен

Професионална гимназия по електроника и химични технологии Проф. Асен Златаров е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, п

Регистър на училищата

Медицински университет, Плевен

Медицинският университет осъществява обучение по десет специалности в четири професионални направления. С висококвалифицирания и ерудиран академичен състав, с внушителната си материална база, универси

Спортно училище Георги Бенковски

Спортно училище Георги Бенковски, Плевен

Спортно училище Георги Бенковски, град Плевен е първото учебно заведение за спортна подготовка в България, основано със Заповед на Министъра на народната просвета г-н Ганчо Ганев №Д - 9/05.06.196

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, Ясен

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, село Ясен е учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение. Отворило врати, за да поср

Начално училище Патриарх Евтимий

Начално училище Патриарх Евтимий, Плевен

Начално училище Патриарх Евтимий е учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение. Отворило врати през далечната 1906 год.

Средно училище Христо Смирненски

Средно училище Христо Смирненски, Плевен

Средно училище Христо Смирненски, Плевен е учебно заведение с богат история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. През всички тези немалко годин

Средно училище Пейо Крачолов Яворов

Средно училище Пейо Крачолов Яворов, Плевен

Средно училище Пейо Крачолов Яворов, град Плевен е с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение. Отваря врати през 1969 година, за да