Регистър на училищата

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, Град Велики Преслав - Проекти

добра учебна база велики преслав

добра учебна база велики преслав, добро образование велики преслав, качествено образование велики преслав, качествено обучение велики преслав, качествено обучение и образование велики преслав, квалифицирани педагози велики преслав, културно образователен център велики преслав, наследник на класното училище велики преслав, отлични професионалисти велики преслав, оу св св кирил и методий , предпочитано учебно заведение велики преслав, препоръчано учебно заведение велики преслав, препоръчано училище велики преслав, съвременено учебно заведение велики преслав, учебно заведение велики преслав, учебно заведение с богата история велики преслав, учебно заведение с добра база велики преслав, училище св св кирил и методий велики преслав

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Проекти

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, Велики Преслав работи по следните Проекти:


Твоят час


ТФ "Бонбоните" с ръководител Даринка Йорданова


През учебната 2012/2013 г. учителският колектив на ОУ Св. Св. Кирил и Методий участва в 3 национални програми:


Национална програма „С грижа за всеки ученик” с разработен проект по следният модул:


І.Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”
Учител работещ по проекта: Славка Савова с ученици от 3а клас

 

Националната програма „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЕ” с разработен проект по следната мярка:


І.Мярка „Без отсъствие "

 

Националната програма "ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ”.

 

По ПМС №127 от 2000 г. към Министерството на спорта училището е разработило спортен проект на тема:"Великопреславци - здрави и бодри в ХХІ век"


През учебната 2012/2013 г. учителският колектив на ОУ Св. Св. Кирил и Методий участва в 3 проекта на МОМН към Европейският социален фонд по ОП” Развитие на човешките ресурси”

 

BG051PO001-3.1.06 „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебен процес” - по проекта училището работи от 2011-2012 учебна година.

 

През тази година в проекта работят 6 старши възпитатели: Стелка Иванова, Виолета Петрова, Славка Савова, Емил Манолов, Вичко Вичев и Надежда Пенчева с 156 ученици.

 

BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение” в който работят ресурсен учител – Веселина Анкова, психолог - Иванка Върбева и 6 ученици.

 

Контакти

Основно училище Св. св. Кирил и Методий

Град Велики Преслав, Община Велики Преслав, ул. Симеон Велики 27
Телефон: 053842249
Факс: 053842249
Email: ou_vp@abv.bg
Интернет сайт: ou-vpreslav.com

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий

Галерия

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий

Още Училища в Град Велики Преслав

Средно училище Черноризец Храбър

Средно училище Черноризец Храбър, Велики Преслав

Средно училище Черноризец Храбър, Велики Преслав е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото,

Още Училища в Община Велики Преслав

Средно училище Черноризец Храбър

Средно училище Черноризец Храбър, Велики Преслав

Средно училище Черноризец Храбър, Велики Преслав е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото,