Регистър на училищата

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, Село Венелин

венелин

венелин, информационните технологии долни чифлик, обучение информационните технологии венелин, основно училище венелин, основно училище кирил и методий венелин, оу венелин, оу св св кирил и методий венелин, училище венелин, училище кирил и методий венелин, училище с компютърен кабинет венелин, целодневна форма на обучение венелин, чуждоезиково обучение долни чифлик

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Информация

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

 

ИСТОРИЯ


 Първите сведения за съществуване на светско или килийно училище, помещаващо се в църковния двор на село Сарадър (Венелин), датират от 1869/70година. Това сведение е потвърдено от Националния музей на образованието в Габрово. Първия учител в него е даскал Димитър.

 

 На 11 май 1885 г. отваря врати първото класно училище в село Венелин. Историческите справки говорят, че непосредствено след откриването му тук учителства Кръстю Иванов Вълчанов, завършил трети клас (сегашен VІІ ) в Пловдив.

 

 Класното училище е било построено на специално определено място. Имало е две класни стаи, учителска стая и веранда. От летописната книга става ясно, че то се е намирало на мястото на сегашната спортна площадка. Единственото доказателство за неговото съществуване е каменната плоча с надпис, която може да се види и днес в съвременната сграда на училището.

 

УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

 

 Днешното училище в село Венелин носи името на светите братя Кирил и Методий. Сега то се помещава в собствена сграда построена през 1931г. върху площ от 750 кв. м. Разполага с обширен озеленен двор, в който са обособени: географска площадка, игрища за баскетбол, волейбол и народна топка, успоредки и др.То е авторитетно учебно заведение със собствен облик, вътрешноучилищна култура, утвърдени училищни ценности, традиции и изяви.

 

 Днес училището разполага с 9 модерно оборудвани класни стаи, компютърен кабинет, компютърна, мултимедийна, аудио и видео техника, интернет, локално парно отопление, модерна столова.

 

 Към настоящия момент в ОУ „Св.св. Кирил и Методий” се обучават 124 деца, разпределени в осем паралелки, четири от които в целодневна форма на обучение. Обхванати са 100% от децата подлежащи на обучение. За учениците от начален курс е осигурена безплатна закуска и столово хранене.

 

 Материално-техническата база е напълно обновена и създава една пълноценна и приятна обстановка за изява на творческия потенциал на учениците. В двора на училището за децата са обособени специални места за отдих, игри и забавления.

 

 Обучението се осъществява под ръководството на квалифицирани специалисти, които работят професионално и творчески с внимание към всяко дете.

 

 Приоритет в учебно-възпитателната дейност е ранното чуждоезиково обучение и информационните технологии. Училището предоставя възможност за развитие на дарбите и талантите на учениците, чрез включването им в групи по проекти за извънкласна и извънучилищна дейност.

 

 Учениците участват във всички дейности, организирани по инициатива на училището като най-активно се включват в спортни състезания, танцови и вокални дейности, най-добрите участват и в олимпиади и състезания на общинско ниво.

 

 Спазвайки дългогодишните традиции, училището се стреми, чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресия.

 

Контакти

Основно училище Свети, свети Кирил и Методий

Телефон: 051472388
Факс: 051472388

Галерия

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Още Училища в Община Долни чифлик

Основно училище Паисий Хилендарски

Основно училище Паисий Хилендарски, Горен чифлик

Основно училище Паисий Хилендарски, Горен чифлик е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Основите на училищнот