Регистър на училищата

Основно училище Кирил и Методий, Село Добролево - Мисия и Визия

добри професионалисти добролево

добри професионалисти добролево, добролево, качествено обучение добролево, квалифицирани педагози добролево, основно училище в село добролево, основно училище добролево, основно училище кирил и методий добролево, отлични преподаватели добролево, оу св св кирил и методий добролево, оу село добролево, учебно заведение в село добролево, учебно заведение добролево, училище добролево, училище кирил и метдоий добролево, училище с богата история добролево, училище с добри традиции добролево, училище със запазени традиции добролево

Основно училище Кирил и Методий
Мисия и Визия

ОУ Св. Св. Кирил и Методий, Добролево е учебно заведение с установени традиции в постигането на много добри резултати в учебно възпитателната работа на учениците.

 


МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Изграждане на свободни,морални и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение,уважаващи законите,правата на другите,

Техния език,религия и култура.Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.Усвояване и формиране на общочовешки и национални добродетели,развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 • Високо равнище на подготовка

 

 • Качествена учебно-възпитателна дейност

 

 • Равен достъп до образование

 

 • Научно и информационно осигуряване

 

 • Свободна изява на личността на ученика

 

 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Утвърждаване на ОУ Свети свети Кирил и Методий с.Добролево като съвременно и конкурентноспособно училище чрез осигуряване на качествена образователна подготовка на ученици от I до VII клас, гарантираща продължаване на образованието им.

Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум,обособяването му като екип от високо отговорни личности,проявяващи толерантност,загриженост и зачитане на общочовешкото достойнство.Задоволяване на индивидуалните интереси и потребности,придобиване на широка обща култура,развитие на физическия,индивидуалния и духовния потенциал чрез осъществяване на специфични и приоритетни за училището дейности.

 

 • Училище със собствен облик

 

 • Силен преподавателски екип

 

 • Работа по проекти

 

 • Обновени учебни стаи

 

 • Компютърен кабинет

 

 •  Ресурсен кабинет

 

 •  Библиотека

 

 

Контакти

Основно училище Св. Св Кирил и Методий

Село Добролево, Община Борован, ул. Благой Монов 3
GSM: 0894631245
Интернет сайт: ou-dobrolevo.com

Галерия

Основно училище Кирил и Методий
Основно училище Кирил и Методий
Основно училище Кирил и Методий
Основно училище Кирил и Методий
Основно училище Кирил и Методий
Основно училище Кирил и Методий
Основно училище Кирил и Методий
Основно училище Кирил и Методий
Основно училище Кирил и Методий
Основно училище Кирил и Методий

Още Училища в Община Борован

Основно училище Отец Паисий

Основно училище Отец Паисий, Борован

Основно училище Отец Паисий осигурява на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. Светилището, извор

Основно училище Кирил и Методий

Основно училище Кирил и Методий, Добролево

Основно училище Св.Св. Кирил и Методий е учебно заведение в село Добролево, Община Враца. Училище с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до