Регистър на училищата

Основно училище Кирил и Методий, Село Добролево - Мисия и Визия

добри професионалисти добролево

добри професионалисти добролево, добролево, качествено обучение добролево, квалифицирани педагози добролево, основно училище в село добролево, основно училище добролево, основно училище кирил и методий добролево, отлични преподаватели добролево, оу св св кирил и методий добролево, оу село добролево, учебно заведение в село добролево, учебно заведение добролево, училище добролево, училище кирил и метдоий добролево, училище с богата история добролево, училище с добри традиции добролево, училище със запазени традиции добролево

Основно училище Кирил и Методий
Мисия и Визия

ОУ Св. Св. Кирил и Методий, Добролево е учебно заведение с установени традиции в постигането на много добри резултати в учебно възпитателната работа на учениците.

 


МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Изграждане на свободни, морални и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, уважаващи законите, правата на другите, техния език, религия и култура. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. Усвояване и формиране на общочовешки и национални добродетели, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 

 • Високо равнище на подготовка

 

 • Качествена учебно-възпитателна дейност

 

 • Равен достъп до образование

 

 • Научно и информационно осигуряване

 

 • Свободна изява на личността на ученика

 

 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Утвърждаване на ОУ Свети свети Кирил и Методий с.Добролево като съвременно и конкурентноспособно училище чрез осигуряване на качествена образователна подготовка на ученици от I до VII клас, гарантираща продължаване на образованието им.

 

Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум, обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на общочовешкото достойнство. Задоволяване на индивидуалните интереси и потребности, придобиване на широка обща култура, развитие на физическия, индивидуалния и духовния потенциал чрез осъществяване на специфични и приоритетни за училището дейности.

 

 • Училище със собствен облик

 

 • Силен преподавателски екип

 

 • Работа по проекти

 

 • Обновени учебни стаи

 

 • Компютърен кабинет

 

 •  Ресурсен кабинет

 

 •  Библиотека

 

 

Контакти

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий

Село Добролево, Община Борован, ул. Благой Монов 3
GSM: 0894631245
Интернет сайт: ou-dobrolevo.com

Галерия

Основно училище Кирил и Методий
Основно училище Кирил и Методий
Основно училище Кирил и Методий
Основно училище Кирил и Методий
Основно училище Кирил и Методий
Основно училище Кирил и Методий
Основно училище Кирил и Методий
Основно училище Кирил и Методий
Основно училище Кирил и Методий
Основно училище Кирил и Методий
Основно училище Кирил и Методий
Основно училище Кирил и Методий
Основно училище Кирил и Методий
Основно училище Кирил и Методий

Още Училища в Община Борован

Основно училище Кирил и Методий

Основно училище Кирил и Методий, Добролево

Основно училище Св.Св. Кирил и Методий е учебно заведение в село Добролево, община Борован, област Враца. Училище с богата история, която през годините претърпява редица промени, за

Основно училище Отец Паисий

Основно училище Отец Паисий, Борован

Основно училище Отец Паисий осигурява на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. Светилището, извор