Регистър на училищата

Основно училище Св.Св. Кирил и Методий, Град Дупница

дупница

дупница, качествено образование дупница, качествено обучение дупница, квалифицирани педагози дупница, основно училище дупница, отлични педагози дупница, оу дупница, оу кирил и методий, оу кирил и методий дупница, оу св св кирил и методий дупница, предпочитано учебно заведение дупница, препоръчано учебно заведение дупница, съвременно училище дупница, учебно заведние дупница, училище кирил и методий дупница, училище с богата история дупница

Галерия

Основно училище Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище Св.Св. Кирил и Методий

Основно училище Св.Св. Кирил и Методий
Информация

Основно училище Свети свети Кирил и Методий

 

 

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий е учебно заведение в град Дупница.


Учебното заведение носи името на великите просветители, създатели на славянската писменност, солунските братя Кирил и Методий.


Води своето начало от 1961 г. с откриване на учебната година и вече 57 години гради своя облик на училище с богата история, утвърдено средище на духовна изява и огнище на национални традиции.


Материално - техническата база е съвременна, с напълно оборудвани кабинет по различните предмети, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата.


Учебното заведение разполага с ученически стол, два компютърни кабинета с осигурен достъп до Интернет, библиотека, модерна спортна площадка и физкултурен салон.


Основно училище Св.Св. Кирил и Методий, Дупница е с курс на обучение от първи до осми клас.


В учебното заведение има подготвителна група, в нея се занимават деца на 5 и 6 години.


Училището е с общинско финансиране. Заема централно място в образователната система на Общината.


Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.


У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.


Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, Дупница се слави с големия професионализъм на преподавателите и тяхната всеотдайност към своите ученици, обграждайки ги с много любов, за да изградят и развият тяхната личност.


Неговият безспорен авторитет се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати.


Учениците постигат успехи в урочната, извънкласната, извънучилищната дейност, състезанията, олимпиадите на общинско, областно и национално ниво.


Възпитаниците, завършили учебното заведение, днес са достойно реализирали се личнисти в обществото.


През всичките тези години Основно училище Св.Св. Кирил и Методий, Дупница е извор на знание, на сила и красота, съхранило миналото, живеещо в настоящето и чертаещо бъдещето.


Директор на учебното заведение е г-н Райко Ангелов.

 

 

 

 

Проекти:


- НП "Училището територия на учениците", Модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”


- НП "С грижа за всеки ученик", Модул 3 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”

 

"Върви, народе възродени, към светла бъднина върви, с книжовността, таз сила нова, ти чест и слава поднови!"

Контакти

Основно училище Св.Св. Кирил и Методий

Град Дупница, Община Дупница, ул.Велико Търново 19
Телефон: 070152286, 070152543
Факс: 070152543
Интернет сайт: 

Още Училища в Град Дупница

ПГОСУ

ПГОСУ, Дупница

Гимназията е от най-старите в града! Създадена е през далечната 1928 година като първото занаятчийско/промишлено/ училище в града. В последствие се развива като СПТУ, ТООП и от няколко години ПГОСУ.

ОУ Евлоги Георгиев

ОУ Евлоги Георгиев , Дупница

В училището преподават хора, отдали на професията си над 20 години от живота сии такива, които сега прекрачват прага на класната стая. Взаимното уважение и добриятпрофесионализъм създават обстановка з