Регистър на училищата

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, Село Дъбово

авторитена учебна институция дъбово

авторитена учебна институция дъбово, авторитетно училище село дъбово, висококвалифицирани педагози дъбово, добро образование село дъбово, добро учебно заведение село дъбово, дъбово, извор на знание село дъбово, качествено обучение село дъбово, основно училище дъбово, основно училище кирил и методий дъбово, оу дъбово, оу св св кирил и методий , оу св св кирил и методий дъбово, педагози с богат опит село дъбово, светилище на просветелението дъбово, средище на духовност село дъбово, толерантно педагогическо общуване дъбово, утвърдило се учебно заведение дъбово, учебно заведение село дъбово, училище дъбово, училище кирил и методий дъбово, училище с дългогодишна история дъбово, училище с традиции село дъбово, училище село дъбово

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Информация

ОУ Св.Св. Кирил и Методий, Дъбово води началото си от 1849 година. Учебното заведение е резултат от желанието и жаждата на населението в село Дъбово, за просвета.


До Съединението на България през 1885 година, учебното заведение се е помещавало в 2 класни стаи на двора на църквата и дюкяна на даскал Марко.


През учебната 1895-1896 година е открит първият прогимназиален клас, състоящ се от 15 ученика. Процесът на обучение е прекъснат, но през учебната 1904-1905 година е възобновен.


През 1911-1912 година е открит втори прогимназиален клас и учебното заведение в село Дъбово се трансформира в Районна смесена прогимназия като в нея се обучват и децата от съседните села.


Днес, ОУ Св.Св. Кирил и Методий, Дъбово се помещава в собствена сграда. Материално-техническата база е съвременна, включва 8 класни стаи, 4 специализирани кабинета и физкултурен салон.


Учениците, които се обучават в ОУ Св.Св. Кирил и Методий, Дъбово са в класовете от Първи до Осми. Учебната програма за всички тях се изпълнява в една смяна. Паралелките са: Непрофилирана и Полуинтернатна.


Основно училище Свети Свети Кирил и Методий, Дъбово се финансира с общински средства.

Контакти

Основно училище Св.св.Кирил и Методий

Село Дъбово, Община Мъглиж, ул. Славянска 36 Б
Телефон: 043332361
GSM: 0878710499
Интернет сайт: ou-dabovo.org

Галерия

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий

Още Училища в Община Мъглиж