Регистър на училищата

Основно училище Свети Свети Кирил и Методий, Град Ихтиман

авторитетно учебното заведение ихтиман

авторитетно учебното заведение ихтиман, висококвалифицирани педагози ихтиман, добра учебна подготовка ихтиман, извор на знание ихтиман, иновативно училище ихтиман, качествено и съвременно обучение ихтиман, качествено образование ихтиман, качествено обучение ихтиман, огнище на национални традиции ихтиман, основно училище ихтиман, оу ихтиман, оу кирил и методий ихтиман, оу св св кирил и методий ихтиман, педагози с богат опит ихтиман, предпочитано основно училище ихтиман, предпочитано училище ихтиман, съвременно училище ихтиман, учебно заведение ихтиман, училище с богата история ихтиман, училище с добра материална база ихтиман, училище с добра подготовка ихтиман, училище с традиции ихтиман, училище със запазени традиции ихтиман

Основно училище Свети Свети Кирил и Методий
Информация

ОУ Св. Св. Кирил и Методий

Основно училище Свети Свети Кирил и Методий, Ихтиман е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.

 

Основите на училищното обучение са поставени в далечното минало. До 1958 г. децата от ромския квартал са се обучавали в частни домове, използвайки стаи в различни къщи. През 1958 година, в кв. Изток е открита нова училищна сграда, която посреща своите първи възпитаници.

 

През учебната 2017/2018 г. в училището се обучават 742-ма ученика от 1-ви до 7-ми клас разпределени в четири подготвителни групи и 28 паралелки.

 

Към училището е назначен и педагогически съветник, чийто основни функции са насочени към работата с ученици и родители.

 

В своята над 60-годишна история, ОУ Св. Св. Кирил и Методий, Ихтиман значително е променило своя облик, но е запазило добрите традиции.

 

Прекрачвайки прага на училищната сграда с еднаква сила ще блеснат пред теб слънцето и българското “А” , “Б”. На втория етаж се намират постоянно оформени кътове за годишнини, актуални събития и празници. На видно място са българското знаме и това на европейската общност.

 

Училището е с общинско финансиране. Материално - техническата база е съвременна, с напълно оборудвани кабинет по различните предмети, непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро и качествено обучение на децата.

 

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение.

 

У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.

 

Екип от висококвалифицирани преподаватели и педагози с богат опит, полагат грижи за своите малки възпитаници, обграждайки ги с много любов, за да изградят и развият тяхната личност.

 

Тяхната мисия и цел е да предадат своите знания на учениците по най-достъпния за тях начин. Педагозите се стремят да предадат възможно най-много учебен материал на децата, за да поставят една успешна основа за тяхното по-нататъшно образование.

 

В работата си с ученици от ромската общност, преподавателският екип познава традициите и обичаите на ромите.

 

Учениците от СИП Български фолклор и ромски танци са гордостта на училището. С голямо желание участват във всички училищни и градски мероприятия представяйки се успешно с танците и песните изучени в часовете по СИП, както и по време на седмицата на Майските дни на изкуствата в град Ихтиман.

 

Възпитаниците на учебното заведение много обичат компютрите и с голямо желание посещават СИП по Начална компютърна грамотност. Интерес предизвиква компютърната графика за създаване на комикси, клипове и анимационни филми. Използвайки програмата World, учениците се научават да въвеждат текст, да правят настройка на страница за печат на шрифтове. А програмата World art за украса на текст и вмъкване на обекти в текстов документ е едно от любимите занимания на децата.

 

Учениците от СИП Спорт - футбол участват активно, състезавайки се с футболните отбори на другите училища.


Безспорият авторитет на ОУ Св. Св. Кирил и Методий, Ихтиман се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати.

 

Контакти

Основно училище Свети Свети Кирил и Методий

Град Ихтиман, Община Ихтиман, ул. Цар Освободител 178
Телефон: 072484824, 072484986, 072482073
Интернет сайт: ousvsvkirilimetodiy.com

Галерия

Основно училище Свети Свети Кирил и Методий
Основно училище Свети Свети Кирил и Методий
Основно училище Свети Свети Кирил и Методий
Основно училище Свети Свети Кирил и Методий
Основно училище Свети Свети Кирил и Методий
Основно училище Свети Свети Кирил и Методий
Основно училище Свети Свети Кирил и Методий
Основно училище Свети Свети Кирил и Методий
Основно училище Свети Свети Кирил и Методий
Основно училище Свети Свети Кирил и Методий
Основно училище Свети Свети Кирил и Методий
Основно училище Свети Свети Кирил и Методий
Основно училище Свети Свети Кирил и Методий
Основно училище Свети Свети Кирил и Методий
Основно училище Свети Свети Кирил и Методий
Основно училище Свети Свети Кирил и Методий
Основно училище Свети Свети Кирил и Методий
Основно училище Свети Свети Кирил и Методий
Основно училище Свети Свети Кирил и Методий
Основно училище Свети Свети Кирил и Методий
Основно училище Свети Свети Кирил и Методий
Основно училище Свети Свети Кирил и Методий
Основно училище Свети Свети Кирил и Методий

Още Училища в Град Ихтиман

Още Училища в Община Ихтиман

Основно училище Свети Свети Кирил и Методий

Основно училище Свети Свети Кирил и Методий, Ихтиман

Основно училище Свети Свети Кирил и Методий, Ихтиман е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Основите на учили