Регистър на училищата

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, Село Манолич

авторитетна учебна институция манолич

авторитетна учебна институция манолич, авторитетно учебно заведение село манолич, висококвалифицирани педагози село манолич, добри учебни резултати манолич, добро образование село манолич, добро учебно заведение село манолич, извор на знание село манолич, качествено обучение село манолич, основно училище кирил и методий манолич, основно училище манолич, основно училище св св кирил и методий, основно училище село манолич, оу св св кирил и методий манолич, оу св св кирил и методий село манолич, оу село манолич, педагози с богат опит село манолич, светилище на просвещението село манолич, средище на духовност село манолич, учебно заведение училище манолич, училище с традиции село манолич, училище село манолич

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Информация

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, село Манолич отворя врати, за да посрещне и да даде знания на своите любознателни възпитаници.

 

Началото на образованието е поставено през далечната 1946 год., като огънят на просвещението бива поддържано от редица родолюбиви учители.


До 1951 год. училището било основно и се помещавало в частни къщи. Новата сградата на училището е открита през 1961 год. с налични четири класни стаи, учителска стая, стая за детска градина и дирекция. През годините към сградата на училището биват достроявани допълнителни класни стаи, но и те могли да поберат многобройните ученици.


Голяма крачка по пътя на образованието в селото е направена през 1967 год., с отпускане на средства за построяване на второто крило по настояване на новоназначения директор Христо Янев и пълномощник Кямил Мюмюнов.

 

За периода на своето съществуване ОУ Св. Св. Кирил и Методий е средище на прогресивна народна интелигенция, дала значителен принос в развитието на село Манолич. Историята на училището се пише от поколения учители и ученици, преодолели трудностите на времето и съхранили успехите.


Учебно заведение е с европейска ориентация и стил на преподаване. Провежда обучение и качествена подготовка на ученици от 1-ви до 7-ми клас, с гаранция за бъдеща успешна реализация. Учебните занятия се провеждат в целодневна организация на учебния ден в смесен блок.


С всеотдайност и упоритост ОУ Св. Св. Кирил и Методий гради своя авторитет и върви напред, утвърждавайки се като сериозен методически център с една обща цел да предостави на възпитаниците си добро образование.


Учителският колектив се стреми да създаде позитивна учебна среда, където учениците да изявят възможностите си, да ги мотивират за активно и отговорно участие в учебния процес.


През годините се полагат грижи за обновяване и създаване на комфортна учебна среда с приложение на всички технологични нововъведения.


Високото качество на подготовка, съдържа­телната същност на възпитателната работа, строгият ред и дисциплина са само част от характери­стиката на училището - черти, които градят авторитета и ролята му в духовният живот на село Манолич.

 

В своето развитие ОУ Св. Св. Кирил и Методий се утвърждава като образователен и духовен център, благода­рение усилията на поколения учители, всеотдайно работели и работещи за формиране на подрастващите.

 

Възпитаниците в учебното заведение израстват като балансирани и цялостни личности, не само учейки, но и участвайки в различни извънкласни дейности по различни европейски проекти, за повишване мотивацията за учене, разширяващи специфичните знания, умения и компетентности.

 

От създаването на учебното заведение, учители и ученици вървят по светлия път на образованието и науката, за да пренасят през годините познанията, творчеството и силата на духа.

 

Директор на учебното заведение е г-жа Шефие Рашид.

Контакти

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Св.Св.Кирил и Методий

Село Манолич, Община Сунгурларе, ул. Стара Планина 4
GSM: 0892237592
Интернет сайт: ou-manolich.com

Галерия

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий

Още Училища в Община Сунгурларе

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, Манолич

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, село Манолич отворя врати, за да посрещне и да даде знания на своите любознателни възпитаници. Началото на образованието е поставено през далечната 19