Регистър на училищата

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, Село Ряхово - Занимания и Проекти

основно училище ряхово

основно училище ряхово, оу св св кирил и методий ряхово, ряхово, оу ряхово, оу кирил и методий ряхово, основно училище кирил и методий, училище ряхово

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Занимания и Проекти

Занимания


Начален етап:


- Английски език - 1-ви клас


- Инфромационни технологии - 1-ви - 4-ти клас


- Религия - 1-ви клас


- Музика - 3-ти - 4-ти клас


- Физическа култура и спорт - 1-ви -2-ри клас


- Математика - 3-ти клас

 

Прогимназиален етап


- Български език и литература - 5-ти - 8-ми клас


- Информационни технологии - 5-ти - 8-ми клас


- Религия - 5-ти - 8-ми клас

 


Занимания по интереси


- Английски език


- Компютри


- Приложно изкуство


- Спортни игри


- Образователни игри и други.

 

Проекти


- ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ по ОП „Развитие на човешките ресурси"


- Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти" по ОП „Развитие на човешките ресурси"


- Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа", модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и самостоятелните общежития"


- Национална програма „На училище без отсъствия, мярка „Без свободен час" - за заместване на отсъстващи преподаватели


- Национална програма 2010 „ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО САНИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИ СГРАДИ”

 

 

Контакти

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, РЯХОВО

Село Ряхово, Община Сливо поле, ул.Цар Борис І 8
Телефон: 081332267
GSM: 0878226731

Галерия

Още Училища в Община Сливо поле