Регистър на училищата

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, Село Свобода - За училището

висококвалифицирани педагози свобода

висококвалифицирани педагози свобода, извор на знание село свобода, качествено и съвременно обучение свобода, качествено образование свобода, огнище на национални традиции свобода, основно училище кирил и методий свобода, основно училище община чирпан, основно училище село свобода, оу кирил и методий свобода, оу кирил и методий село свобода, оу свобода, педагози с богат опит свобода, предпочитано учебно заведение свобода, предпочитано училище село свобода, съвременно учебно заведение свобода, учебно заведение с богата история свобода, учебно заведение село свобода, училище с добра материална база свобода, училище с добра подготовка свобода, училище село свобода, училище със запазени традиции свобода

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
За училището

ОУ Кирил и Методий, Свобода е четвъртото по големина учебно заведение в община Чирпан и със 150 годишна история.


Селото е дало известни личности като проф. Петко Радев, проф. Жельо Желев ( един от основателите на АЕЦ „Козлодуй“), д-р Илия Тонев Шмилев, проф. Георги Иванов Вълчев (ректор на УХТ- гр. Пловдив). С корени от с. Свобода са Стайка Гьокова и Николай Узунов.


В училището на село Свобода се обучават 21 деца в Подготвителна група-5-годишни, 26 деца -в Подготвителна група- 6-годишни и 164 ученици от I до VIII клас.


Според Списък –образец № 1 за учебната 2014/2015 година в училище работят 28 служители, от които 19 педагогически и 9 непедагогически персонал. Това обяснява,че организацията е ориентирана към решаване на общи задачи от различно естество в зависимост от дейността, която провеждаме /педагогическа, административно – стопанска и финансова/. Задачите за решаване са неразривно свързани с поставените цели за развитие на дейността на училището от целия екип и са в съответствие с приетата Стратегия за развитие на дейността на Основно училище „Кирил и Методий” в дългосрочен план /2013-2017 година/, както и с годишния комплексен план за съответната учебна година.


Ето защо решаването на една или друга задача се извършва с участието на всеки служител, при работа в екип и решенията се търсят заедно. По този начин всеки член от колектива е по- активен и конструктивен в разискванията, синхронизират се усилията, приобщават се към поставените цели на организацията и се ангажира вниманието и отговорността им към съучастие в реализацията на взетите решения.


Основно училище „Кирил и Методий”, Свобода е съвременната организация и мястото, на което да се изявява общественото мнение на колегията, мястото на плурализъм в мненията, на свободата и демокрацията в изказванията, в мислите и действията, в предложенията и изявленията. Само тогава такава организация ще се развива в положителна насока и с гордост всеки неин член ще носи високото чувство на принадлежност към нея.


Доброто взаимодействие вътре в екипа ни създава оптимални условия за генериране на повече идеи, а това от своя страна допринася за развитие на колегиалната готовност за помощ и уважение, приятелски тон на общуване, добро отношение между членовете на колектива и отсъствие на конфликтни ситуации или навременно вземане на мерки и предпазване от нежелателни действия или последствия при тяхното възникване.


Тази психологическа съвместимост увеличава ефективността на груповите дейностти, обединени с общи цели и близки мотиви, като едновременно тези цели носят споделена удовлетвореност насочена не само с положително личностен характер, но и са обществено значими за цялата организация в общественото пространство (родителска общност, административни и културни институции, обществени организации).


През учебната 2016/2017 година се проведоха много тържества, празници, състезания, турнири, викторини, в които децата и учениците участваха с огромно желания и ентусиазъм. За Баба Марта (1. ІІІ.) на всички деца от подготвителните групи и учениците от І до VІІІ клас бяха завързани мартенички лично от директора за здраве и сполука, също и на учителите, възпитателите и помощния персонал.


За националния празник на България под ръководството на г-жа Нанева бяха организирани три конкурса: На 19. ІІ. 2015 г. – „Най-добър рецитатор” с деца от подготвителните групи и учениците от начална степен. Децата рецитираха стихове за Левски, Ботев и Освобождението, пяха песни. На отличилите се журито и г-жа Славчева връчиха грамоти и награди. На 26. 03. 2015 г. с учениците от прогимназиалния етап беше проведена викторина, посветена на 142 години от обесването на Апостола на свободата Васил Левски , 137 години от Освобождението и във връзка с Националния празник на Република България. Конкурс „Най – добър художник” с помощта на г-жа Славка Благоева, преподавател по изобразително изкуство отличи деца с изявени способности за рисуване.


На 01.04. 2015 г. Първокласниците направиха своят красив празник на буквите под ръководството на г-жа Маргарита Христова. Участие взеха и ученици от V клас.


За 24 май учениците от ОУ „Кирил и Методий“, Свобода се включиха в манифестацията.


Средният успех на училището не е голям, но учениците завършват основно образование и повечето от тях продължават образованието си, въпреки че са от ромски произход. Това е благодарение на огромния творчески и професионален труд на всички работещи в учебното заведение.

 

Контакти

Семеен хотел Драва

Телефон: 041392285

Галерия

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий

Още Училища в Община Чирпан

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, Свобода

ОУ Св. Св. Кирил и Методий, село Свобода е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Гради своя облик на училище с утвърден

ПГСС

ПГСС, Чирпан

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, гр.Чирпан предлага на своите ученици прием в следните специалности:Селски туризъм с професия Организатор на туристическа агентска дейност;Растителна за