Регистър на училищата

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, Град Сливен - Екип

9 основно училище сливен

9 основно училище сливен, висококвалифицирани педагози сливен, водещо учебно заведение сливен, добро образование и отлична подготовка сливен, извор на знание и мъдрост сливен, качествено обучение и възпитание сливен, огнище на националните традиции сливен, огнище на просвета и родолюбие сливен, основно училище кв речица сливен, отлични педагози с богат опит сливен, оу св св кирил и методий сливен, преподаватели с дългогодишен опит сливен, утвърдено средище на духовната изява сливен, учебно заведение с богата история сливен, учебно заведение с училищен музей сливен, училище с безспорен авторитет сливен, училище с детската градина сливен

Галерия

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Екип

 

Ръководство

 

Николай Ботушаров - Директор

Ваня Славова - Помощник директор

 

УЧИТЕЛИ - НАЧАЛЕН ЕТАП

 

Йонка Захариева - кл.ръководител на ІА клас

Росица Николова - кл.ръководител на ІБ клас

Станимир Станков - кл.ръководител на ІIА клас

Йорданка Славова - кл.ръководител на ІIБ клас

Ваня Иванова - кл.ръководител на ІІIА клас

Петранка Петрова - кл.ръководител на ІІIБ клас

Василка Апостолова - кл.ръководител на ІVА клас

Василка Блецова - кл.ръководител на IVБ клас

Диана Караджова - учител по англ.език и ИТ

 

УЧИТЕЛИ - ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

Галина Ангелова - учител по БЕЛ

Станка Грунова - учител по БЕЛ

Барбара Дошева - учител по английски език

Живка Стоянова- учител по математика и ИТ

Пенка Илиева - учител по математика

Илия Кисьов - учител по история и география

Севджан Мустафова- учител по химия, физика и биология

Кина Паскалева - учител по изобр.изкуство и ДБТ

Иван Савов - учител по физкултура

 

 

Контакти

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Град Сливен, Община Сливен, кв. Речица, ул. Йордан Йовков 27
Телефон: 044674815, 044674282
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Сливен