Регистър на училищата

ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, Село Страхилово

ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Информация

ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Първото българско училище в село Хибилий (старото име на село Страхилово) се открило през месец декември 1860 година. Това е станало чрез благородната инициатива на най-просветения тогава българин Досьо Колев.По характер и съдържание на обучение училището било килийно.През 1866 година било построено ново училище, защото броят на учениците се увеличили и стаята, в която учели, станала тясна. През 1880 година учениците се увеличили много - били разделени на 4 отделения, но две по две слети.През 1892 година била построена нова училищна сграда, със зидани стени, която имала 4 класни стаи. Тази сграда е запазена и до днес.През 1914 година в Страхилово се открила прогимназия. Поради бързото му нарастване, през 1929 година в селото се е провел търг за направа на голяма училищна сграда с 14 класни стаи. Сградата била завършена на 12 октомври 1930 година. Постройката е двуетажна, с издигната часовникова кула, която и до днес е основната училищна сграда в Страхилово. На 15 септември 1960 година в Страхилово се открил осми клас към прогимназията и училището станало осмокласно. За обучението и възпитанието на учениците били обзаведени широки и удобни кабинети по различни учебни предмети. За игри и физкултурни занимания били направени голям гимнастически салон и широка асфалтова площадка в двора.През последните години училището е обновено по спечелен проект с европейско финансиране на стойност 300 хил. лв., вложени в ремонт на училищната сграда.Оборудван е модерен компютърен кабинет с 10 компютъра, три учебни класни стаи с бели дъски, предстои да се създаде кабинет по Безопасност на движението по пътищата.Педагогическият колектив е съставен от висококвалифицирани специалисти - всеки в своята област, работещи с усърдие и отговорност.В училището се обучават деца от селото и Дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи.За деца със СОП е организирано ресурсно обучение в изцяло модернизиран кабинет.В училището се провеждат извънкласни дейности по проект УСПЕХ: Клуб “Изготвяне на презентации, клипчета”; Секция “Славееви гласове”; Ателие - пленер “Нарисувай света около нас” и Клуб “Семейните празници като игра”.Учениците всяка година участват във футболен турнир в общинския център.Тази година ученици от първи клас участваха в Национално състезание по български език и литература, подготвено от Сдружението на учителите филолози „Любословие”и заслужиха грамоти и предметни награди. В училището се провеждат извънкласни дейности по проект УСПЕХ: Клуб "Изготвяне на презентации, клипчета"; Секция "Славееви гласове"; Ателие - пленер "Нарисувай света около нас" и Клуб "Семейните празници като игра". Учениците всяка година участват във футболен турнир в общинския център. Тази година ученици от първи клас участваха в Национално състезание по български език и литература, подготвено от Сдружението на учителите филолози "Любословие"и заслужиха грамоти и предметни награди.

Контакти

Основно училище Св.Св.Кирил и Методий

Факс: 061452650
Интернет сайт: www.oystrahilovo.com

Галерия

ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Още Училища в Община Полски Тръмбеш