Регистър на училищата

Основно училище Христо Ботев, Село Абланица - Екип

абланица

абланица, авторитена учебна институци абланица, авторитетно учебно заведение абланица, високачествено и достъпно обучение абланица, висококвалифицирани педагози абланица, добра учебна подготовка абланица, добри учебни резултати абланица, добро образование абланица, извор на знание абланица, квалифицирани преподаватели абланица, огнище на национални традиции абланица, основно училище абланица, основно училище христо ботев абланица, оу абланица, оу христо ботев абланица, педагози с богат опит абланица, светилище на просвещението абланица, средище на духовната изява абланица, толерантно педагогическо общуване абланица, утвърдено средище на знание абланица, училище с добра материална база абланица, училище христо ботев абланица

Основно училище Христо Ботев
Екип

Основно училище Христо Ботев, Абланица разполага с екип от квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, решили да посветят живота си на духовното, интелектуално и емоционално израстване на децата и на превръщането им в личности:

 

 

РЪКОВОДСТВО

 

 

  • Елена Атанасова Халева - Директор

 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ​

 

  • Росица Иванова Цопанова - Главен учител, преподавател по Биология и химия

 

  • Нели Николова Червенкова - Старш учител в начален учител

 

  • Атидже Али Пашалиева - Старши учител в начален етап

 

  • Анета Филипова Кандева - Старши учител в ПГ

 

  • Фезула Юсуфов Мандраджиев - Старши учител в ЦОУД

 

  • Зелиха Муса Матракова - учител по Математика и информатика

 

  • Димитрия Шехинова - учител по Български език и литература, и Руски език

 

  • Йорданка Петрова Хаджиева - учител в ЦОУД

 

  • Силвия Албенова Бошнакова - учител по История и цивилизации, География и икономика и ФВС

 

 

Контакти

Основно училище Христо Ботев

Село Абланица, Община Велинград, Област Пазарджик
Факс: 0885898281

Галерия

Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев

Още Училища в Община Велинград

Професионална гимназия по дървообработване Иван Вазов

Професионална гимназия по дървообработване Иван Вазов, Велинград

Професионална гимназия по дървообработване Иван Вазов - Велинград е една от най - реномираните професионални гимназии. Училище с богата история, която през годините претърпява редиц