Регистър на училищата

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, Село Бата

ОУ ХРИСТО БОТЕВ
Информация

ОУ ХРИСТО БОТЕВ

 

ОУ ХРИСТО БОТЕВ е учебно заведение в село Бата, община Поморие, Област Бургас.

 

Носи името на великия български поет и революционер Христо Ботев.

 

Училището е с курс на обучение от първи до осми клас. Учебният процес се провежда едносменно - целодневна.

 

Учебното заведение е с общинско финансиране.

 

В училището децата се възпитават и обучават в съвременна обстановка, съчетаваюа иновативни и традиционни методи.

 

Днес усилията за развитие на училището са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес.

 

Учебното заведение се стреми към повишаване качеството на обучение и образование чрез въвеждане, прилагане и методическо осигуравяне на държавни образователни изисквания за учебно съдържание, учебен план, учебни програми и учебници и осигуряване на равен достъп до образование на различните групи деца.

 

ОУ Христо Ботев е конкурентноспособно училище, способно да възпитава у учениците общочовешки добродетели, да формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение. 

 

Учебното заведение предоставя на своите възпитаници възможността да се включат в различни извънкласни дейности по различни европейски програми.

 

Екипът от високо квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.

 

По времето на своето съществуване ОУ Христо Ботев е огнище на просвета и родолюбие, на възрожденски дух и новаторство.

 

През всичките тези години учебното заведение е извор на знание, на сила и красота, съхранило миналото, живеещо в настоящето и чертаещо бъдещето.

 

Контакти

Основно училище Христо Ботев

Село Бата, Община Поморие, ул. Иван Вазов № 18
Телефон: 059672121, 059672567, 059676803
Факс: 0889849894

Галерия

ОУ ХРИСТО БОТЕВ
ОУ ХРИСТО БОТЕВ
ОУ ХРИСТО БОТЕВ
ОУ ХРИСТО БОТЕВ
ОУ ХРИСТО БОТЕВ
ОУ ХРИСТО БОТЕВ

Още Училища в Община Поморие

ОУ ХРИСТО БОТЕВ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, Бата

ОУ ХРИСТО БОТЕВ е учебно заведение в село Бата, община Поморие, Област Бургас. Носи името на великия български поет и революционер Христо Ботев. Училището е с курс на обучени