Регистър на училищата

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, Село Бата

Галерия

ОУ ХРИСТО БОТЕВ
ОУ ХРИСТО БОТЕВ
ОУ ХРИСТО БОТЕВ
ОУ ХРИСТО БОТЕВ
ОУ ХРИСТО БОТЕВ
ОУ ХРИСТО БОТЕВ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ
Информация

ОУ ХРИСТО БОТЕВ

 

ОУ ХРИСТО БОТЕВ е учебно заведение в село Бата, община Поморие, Област Бургас.

 

Носи името на великия български поет и революционер Христо Ботев.

 

Училището е с курс на обучение от първи до осми клас. Учебният процес се провежда едносменно - целодневна.

 

Учебното заведение е с общинско финансиране.

 

В училището децата се възпитават и обучават в съвременна обстановка, съчетаваюа иновативни и традиционни методи.

 

Днес усилията за развитие на училището са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес.

 

Учебното заведение се стреми към повишаване качеството на обучение и образование чрез въвеждане, прилагане и методическо осигуравяне на държавни образователни изисквания за учебно съдържание, учебен план, учебни програми и учебници и осигуряване на равен достъп до образование на различните групи деца.

 

ОУ Христо Ботев е конкурентноспособно училище, способно да възпитава у учениците общочовешки добродетели, да формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение. 

 

Учебното заведение предоставя на своите възпитаници възможността да се включат в различни извънкласни дейности по различни европейски програми.

 

Екипът от високо квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.

 

По времето на своето съществуване ОУ Христо Ботев е огнище на просвета и родолюбие, на възрожденски дух и новаторство.

 

През всичките тези години учебното заведение е извор на знание, на сила и красота, съхранило миналото, живеещо в настоящето и чертаещо бъдещето.

 

Контакти

ОУ ХРИСТО БОТЕВ

Село Бата, Община Поморие, ул. Иван Вазов № 18
Телефон: 059672121, 059672567, 059676803
Факс: 0889849894

Още Училища в Община Поморие

ОУ ХРИСТО БОТЕВ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, Бата

ОУ ХРИСТО БОТЕВ е учебно заведение в село Бата, община Поморие, Област Бургас. Носи името на великия български поет и революционер Христо Ботев. Училището е с курс на обучени