Регистър на училищата

Основно училище Христо Ботев, Село Брестница - Визия

авторитетно учебно заведение брестница

авторитетно учебно заведение брестница, брестница, добра учебна подготовка брестница, извор на знание брестница, качествено образование брестница, качествено обучение брестница, обучение на високо ниво брестница, огнище на национални традиции брестница, основно училище брестница, основно училище христо ботев бретсница, отлични педагози брестница, оу брестница, оу христо ботев брестница, педагози с богат опит брестница, светилище на просвещението брестница, средище на духовност брестница, съвременно и модерно училище брестница, съвременно училище брестница, толерантно общуване брестница, училище брестница, училище с богата история брестница, училище с добра база брестница, училище с добра подготовка брестница, училище с традиции брестница, училище христо ботев, училище христо ботев брестница

Основно училище Христо Ботев
Визия

Пред ОУ Христо Ботев, Брестница стои мисията да формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, млади хора, които притежават ярко изразена гражданско съзнание и поведение.

 

Визията на училището е обособена в следните направления:

 

  • Учебното заведение да бъде утвърдено като способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели.

 

  • Да осигурява знания и полезни личностни умения у учениците чрез работата им с квалифицираните учители, заети в учебното заведение.

 

  • Обръща се внимание на всеки ученик, зачита се човешкото достойнство, работи с с творчески подход за утвърждаване на младите хора като граждани на България и света.

 

  • Осигуряване на ред и сигурност, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

 

Обучението в ОУ Христо Ботев цели повишаване на качеството му и осигуряване на подходящи условия за пълноценно развитие на подрастващите. Цели се повишаване квалификацията на учителите по отношение на прилагането на IT и съвременни методи на преподаване.

 

Висококвалифицираните педагози са ангажирани с това да спомагат за изграждането на образовани личности.

 

Контакти

Основно училище Христо Ботев

Село Брестница, Община Ябланица, ул. Васил Левски 143
Телефон: 069942232
Интернет сайт: ou-brestnica.eu

Галерия

Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев

Още Училища в Община Ябланица