Регистър на училищата

Основно училище Христо Ботев, Село Гулийка

гулийка

гулийка, добри професионалисти гулийка, качествено обучение гулийка, квалифицирани педагози гулийка, основно училище в гулийка, основно училище в село гулийка, основно училище гулийка, основно училище христо ботев гулийка, отлични преподаватели гулийка, оу гулийка, оу село гулийка, оу христо ботев гулийка, учебно заведение в село гулийка, учебно заведение гулийка, училище в село гулийка, училище гулийка, училище с богата история гулийка, училище с добри традиции гулийка, училище със запазени традиции гулийка, училище христо ботев гулийка

Основно училище Христо Ботев
Информация

Основно училище Христо Ботев

Основно училище Христо Ботев, с. Гулийка е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.


Днес училището е утвърдено средище на духовната изява и огнище на националните традиции.

 

Учебното заведение заема централно място в образователната система на Общината. Училището е с общинско финансиране.


Основно училище Христо Ботев, с. Гулийка е с курс на обучение от първи до осми клас, със 7 самостоятелни паралелки и присъединени подготвителна група / 5 - 6 годишни / и група в ПДГ. Обучението е целодневно - 3 групи ПИГ.

 

ОУ Христо Ботев, с. Гулийка е средищно учебно заведение. В него се обучават ученици от няколко села: Гулийка, Пелин, Сливарка, Рогач, Перуника, Багрилци, Чал и Чернооки.


Разполага със съвременна материално - техническата база, с напълно оборудвани кабинет по различните предмети, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата.


Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.


У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.


Екип от висококвалифицирани преподаватели и педагози с богат опит, полагат грижи за своите малки възпитаници, обграждайки ги с много любов, за да изградят и развият тяхната личност.


Тяхната мисия и цел е да предадат своите знания на учениците по най-достъпния за тях начин. Педагозите се стремят да предадат възможно най-много учебен материал на децата, за да поставят една успешна основа за тяхното по-нататъшно образование.


Безспорият авторитет на ОУ Христо Ботев, с. Гулийка се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати.


Учениците постигат успехи в урочната, извънкласната, извънучилищната дейност, състезанията, олимпиадите на общинско, областно и национално ниво.


Възпитаниците, завършили учебното заведение, днес са достойно реализирали се личнисти в обществото.


През всичките тези години ОУ Христо Ботев, с. Гулийка е извор на знание, на сила и красота, съхранило миналото, живеещо в настоящето и чертаещо бъдещето.


Директор на учебното заведение е г-н Ангел Александров.

 

Контакти

Основно училище Христо Ботев

Село Гулийка, Община Крумовград, Област Кърджали
Телефон: 036417432
Факс: 0888696384

Галерия

Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев

Още Училища в Община Крумовград