Регистър на училищата

Основно училище Христо Ботев, Град Дунавци - Мисия и визия

авторитено учебно заведение дунавци

авторитено учебно заведение дунавци, добро образование дунавци, извор на знание дунавци, качествено обучение дунавци, квалифицирани педагози дунавци, основно училище дунавци, основно училище христо ботев, основно училище христо ботев дунавци, оу град дунавци, оу дунавци, оу христо ботев дунавци, педагози с богат опит дунавци, средищно училище дунавци, утвърдено учебно заведение дунавци, учебно зведение дунавци, училище с добра база дунавци, училище с добра подготовка дунавци, училище с дългогодишна история дунавци, училище с традиции дунавци

Галерия

Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев

Основно училище Христо Ботев
Мисия и визия

МИСИЯ


ОУ Христо Ботев, Дунавци подкрепя и подпомага усилията на всяко дете да израсне като личност с богата култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, с висока нравственост и толерантност към другия чрез творческо преподаване и развитие на индивидуалността и творческите заложби на всяко дете. В подготвителната група се реализират качествени организационни форми за развитие на потенциала на всяко дете чрез обучаващи, игрово-познавателни и практически ситуации в контекста на учене чрез игра.

 

ВИЗИЯ

 

ОУ Христо Ботев - училище на диалог и сътрудничество. То е увлекателно за учениците, създава среда за качествено предучилищно и училищно образование, вдъхновява учителите, приобщава родителите, основава се на демократични принципи и подготвя цялата общност за предизвикателствата на 21 век.

Контакти

Основно училище Христо Ботев

Град Дунавци, Община Видин, ул. Георги Димитров 73
Телефон: 093142368
GSM: 0878472801, 0887180490
Факс: 093142368

Още Училища в Община Видин