Регистър на училищата

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, Село Недан

ОУ ХРИСТО БОТЕВ
Информация

История

През 1850 г. в село Недан се създава килийно училище. Първият учител е бил Илия Пенков. Обучението добило светски характер при учителя Георги Попрадев в периода 1860 – 1867 година.

През 1858 г. се построява черковно дюкянче – отдолу е магазинът на Мастън Ага, а над него е училището. Малко по-късно училището се запалва и изгаря. Възстановено е през 1859 г. – състояло се е от две стаи и се наричало „Училището на Бакалови”.

През 1882 г. е построено училище с четири класни и една учителска стая. В него се е учило до 1936 година. В периода 1910-1911 г. е построена сграда за прогимназията.

Днес Основно училище „Христо Ботев” се помещава в сграда, построена през 1934 г. с девет класни стаи. По-късно, през 1943 г. е пристроено ново крило с още осем класни стаи, физкултурен салон и работилница.

В настоящия момент училището се помещава в същата сграда, но се използват по-малко помещения, тъй като заради демографската криза учениците с всяка измината година намаляват.

Днес

През 2012-2013 учебна година в ОУ „Христо Ботев” се обучават 65 ученика, включително и ученици в самостоятелна форма на обучение. Разпределени са в четири слети паралелки: I-III, II-IV, V-VI и VII-VIII класове. Изградена е една полуинтернатна група за учениците от I до III клас, за които е въведено целодневно обучение.

Училището разполага с оборудван компютърен кабинет. Работи и училищният стол, в който се осигурява вкусна и питателна храна за учениците.

В училището работят седем педагогически специалисти и четирима души помощен персонал.

От 2011-2012 учебна година училището работи по проект „УСПЕХ”, като има изградени три групи за ИИД с 37 участника.

Контакти

Основно училище Христо Ботев

Село Недан, Община Павликени, ул. Тридесета № 1
Телефон: 061382078
Интернет сайт: www.ounedan.com

Галерия

Още Училища в Община Павликени

Основно училище Бачо Киро

Основно училище Бачо Киро, Бяла черква

Основно училище Бачо Киро, Бяла черква е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Сведение за първото о