Регистър на училищата

Основно училище Христо Ботев, Село Пирне

авторитетно учебно заведение пирне

авторитетно учебно заведение пирне, добро образование пирне, извор на знание село пирне, качествено и достъпно обучение пирне, качествено образование пирне, квалифицирани преподаватели пирне, огнище на национални традиции пирне, основно училище пирне, основно училище село пирне, основно училище христо ботев пирне, основно училище христо ботев село пирне, отлична учебна подготовка пирне, оу пирне, оу христо ботев пирне, оу христо ботев село пирне, пирне, преподаватели с богат опит пирне, средище на знание пирне, толерантно общуване пирне, училище пирне, училище с традиции пирне, училище христо ботев пирне

Основно училище Христо Ботев
Информация

Основно училище Христо Ботев

Основно училище Христо Ботев, с. Пирне

Основно училище Христо Ботев, с. Пирне е учебно заведение с богата история, извор на знание, средище на духовна изява, огнище на национални традиции.


Просветното дело в селото води началото си от далечната 1870 год. с изучаване на четене, смятане, родиноучение, краснопис и вероучение.


Отварило врати, за да посрещне своите жадните за знание първи възпитаници, готови да трънат по пътя на науката, да обладеят нови познания, да открият нови хоризонти, водещи ги към бъдещето.


От първия учебен ден до днес, звънецът призовава своите възпитаници с труд и упорство да се учат и да помнят, че тяхния корен е тук на това място.


С всеотдайност и упоритост ОУ Христо Ботев гради своя имидж на едно от авторитетните учебни заведения в община Айтос.


В училището децата се възпитават и обучават в съвременна обстановка, съчетаваща иновативни и традиционни методи.


ОУ Христо Ботев е с курс на обучение от първи до осми клас за 168 ученици от близките населени места - Пирне, Чукарка, Поляново и Караново. Учебният процес се провежда двусменно. 134 от възпитаниците се обучават в целодневна форма на организация на учебния ден.


Финансирането на учебното заведение е общинско. Разполага с добра материална база, която непрекъсното се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-доброто качество на обучение.


Усилията за развитие на училището са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес, повишаване качеството на обучение и образование чрез въвеждане, прилагане и методическо осигуравяне на държавни образователни изисквания за учебно съдържание, учебен план, учебни програми и учебници и осигуряване на равен достъп до образование на различните групи деца.

 

ОУ Христо Ботев предоставя на своите възпитаници възможността да се включат в различни извънкласни дейности по различни европейски проекти.

 

Екип от високо квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.

 

Преподавателите се стремят да предадат възможно най-много учебен материал на децата, за да поставят една успешна основа за тяхното по-нататъшно образование.


Тяхната мисия и цел е да предадат своите знания на учениците по най-достъпния за тях начин. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.


Всяка година стотици ученици с трепетно вълнение прекрачват прага на своето училище, което ги посреща с радост. Те растат пред очите му. После поемат по своя път и то ги изпраща с мъка, но получава най-добрата награда - децата му никога не го забравят.

 

Директор на учебното заведение е г-жа Илияна Петрова.

 

"Ние искаме, ние можем, ние ще успеем, защото вярваме в себе си, защото сме БОТЕВЦИ! – девизът на училището винаги ще води учители и ученици с дух и постоянство по пътя на знанието."

Контакти

Основно училище Христо Ботев

Телефон: 055332260
Факс: 0882101059
Интернет сайт: ninoza.webnode.com

Галерия

Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев

Още Училища в Община Айтос

СОУ ХРИСТО БОТЕВ

СОУ ХРИСТО БОТЕВ, Айтос

През далечната 1868 година в малка сграда близо до църквата се събират първите 124 ученици с един учител. Първата училищна сграда е построена през 1876 година в двора на църквата. Учебни занятия в нов