Регистър на училищата

Основно училище Христо Ботев, Село Пирне - За училището

авторитетно учебно заведение пирне

авторитетно учебно заведение пирне, добро образование пирне, извор на знание село пирне, качествено и достъпно обучение пирне, качествено образование пирне, квалифицирани преподаватели пирне, огнище на национални традиции пирне, основно училище пирне, основно училище село пирне, основно училище христо ботев пирне, основно училище христо ботев село пирне, отлична учебна подготовка пирне, оу пирне, оу христо ботев пирне, оу христо ботев село пирне, пирне, преподаватели с богат опит пирне, средище на знание пирне, толерантно общуване пирне, училище пирне, училище с традиции пирне, училище христо ботев пирне

Основно училище Христо Ботев
За училището

Безспорният авторитет на ОУ Христо Ботев, с. Пирне се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати.

 

През годините то се е утвърдило като водеща образователна институция в община Айтос.

 

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни и учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.

 

Учебното заведение се слави с големия професионализъм на преподавателите и тяхната всеотдайност към възпитаниците си, обграждайки ги с внимание, давайки им знания.


ОУ Христо Ботев, с. Пирне е съвременено учебно заведение с добра материална база, важно и водещо за по-доброто обучение и подготовка на децата.

Извънкласни занимания

 

В ОУ Христо Ботев, с. Пирне се стремят да развиват индивидуалността и творчеството на възпитаниците си. Това се постига чрез създаването на подходящи и оптимални условия и среда за изява на личностните качества на учениците.


В учебното заведение са осигурени всички необходими условия за физическото, духовното, нравственото и социалното им развитие. Педагозите възпитават у учениците духа на мира и толерантността, стремят се да приобщават възпитаниците си


Всички нови познания помогнат на учениците да развиват своите интелектуални дадености, физически заложби и емоционална индивидуалност.


Всяка учебна година училището взима участие и в националните програми и проекти на МОМН.


Възпитаниците на ОУ Христо Ботев активно участват в извънкласни форми на обучение.


Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Контакти

Основно училище Христо Ботев

Телефон: 055332260
Факс: 0882101059
Интернет сайт: ninoza.webnode.com

Галерия

Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев

Още Училища в Община Айтос

СОУ ХРИСТО БОТЕВ

СОУ ХРИСТО БОТЕВ, Айтос

През далечната 1868 година в малка сграда близо до църквата се събират първите 124 ученици с един учител. Първата училищна сграда е построена през 1876 година в двора на църквата. Учебни занятия в нов