Регистър на училищата

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ, Село Раковица

основно училище раковица

основно училище раковица, основно училище христо ботев раковица , оу раковица, оу христо ботев раковица, раковица, училище раковица, училище христо ботев раковица

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
Информация

 
Основно училище Христо Ботев Раковица
 
ОУ Христо Ботев, Раковица е единственото учебно заведение на територията на населеното място.

Първите сведения за образователна дейност в село Раковица са от 1882 година за килийно училище в бившата турска казарма.

ОУ Христо Ботев, Раковица е открито през 1927 година когато е започнал строежът на сградата му, завършен през 1931 година.

Учебното заведение е било пълно начално с 4 отделения с по 3 паралелки от 1893 до 1909 година.

През 1909 година е открита прогимназия с I клас. През 1910 година е разкрит II клас.
През учебната 1919-1920 година училището вече е пълна прогимназия. С този статут е до 1944 година под името Цар Борис III.

Училището е преименувано през 1944 година и получава наименованието си на българския поет и революционер Христо Ботев.

В учебното заведение са разкрити 5 полуинтернатни групи, със столово хранене за учениците. Този процес се случва на 11.11.1964 година.

В ОУ Христо Ботев, Раковица са формирани кръжоци „Защита на природата“, „Ракетомоделизъм“. Функционират секции по баскетбол, волейбол, шах и танцов състав.

Училището разполага със специално изградени кабинети по биология, физика, информатика.

Материалната база на Основно училище Христо Ботев, Раковица е обновена през 2010 година.

ОУ Христо Ботев, Раковица работи по проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“.

Учениците се обучават в 2 полуинтернатни групи I-IV и V-VIII клас. В училището са обзаведени 2 кабинета за занимания по интереси.

Основно училище Христо Ботев, Раковица разполага със столова за изхранването на децата. Възпитаниците на учебното заведение получават закуска и обяд, а учениците, настанени в общежитието получават и вечеря. За реда в общежитието отговарят двама възпитатели.

Извозването на възпитаниците на учебното заведение до и от училището се извършва с училищен автобус, по време на пътуването си децата се придружават от дежурен учител.

От учебната 2008-2009 година Основно училище Христо Ботев, Раковица е защитено средищно училище.

"Духът на традициите се съхранява и е жив в ОУ „Христо Ботев”,Раковица." 

Проекти

Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане целодневна организация на учебния процес”


Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”

Контакти

Основно училище Христо Ботев

Село Раковица, Община Макреш, ул. Първа 2
Телефон: 093322257
GSM: 0877853302
Интернет сайт: www.ourakovica.com

Галерия

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ

Още Училища в Община Макреш