Регистър на училищата

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, Село Ресен

ОУ ХРИСТО БОТЕВ
Информация

ОУ ХРИСТО БОТЕВ

   В момента училището разполага с 8 класни стаи, 7 кабинета, 1 библиотека, 1 физкултурен салон, 2 учителски стаи, стая за счетоводството, стая за помощен персонал.

   Сградата се отоплява с течно гориво.

   За качественото образование на учениците се грижат 11 педагози: четири учители в начален курс, 6-в прогимназиален и 1 директор.
   Има сформирана група за целодневно обучение, която се води от назначен по проект възпитател. В ОУ”Христо Ботев”, село Ресен се обучават и деца от съседните села – село Никюп, село Дичин, село Водолей. Именно за това училището е средищно. Децата от село Никюп се извозват по график с общинския ученически бус.

Контакти

ОУ ХРИСТО БОТЕВ

Село Ресен, Община Велико Търново, ул. Георги Димитров 12
Факс: 0888385186

Още Училища в Община Велико Търново