Регистър на училищата

Обединено училище Христо Ботев, Село Росен - Цели и приоритети

авторитетно учебно заведение росен

авторитетно учебно заведение росен, високо качество на подготовка росен, висококвалифицирани педагози росен, добро и качествено обучение росен, добър екип от педагози росен, качествено образование росен, културно образователен център росен, обединено училище село росен, обединено училище христо ботев село росен, образователен и духовен център росен, оу христо ботев село росен, просветно дело село росен, средище на духовна изява росен, трайни знания и умения село росен, учебно дело село росен, учебно заведение село росен, училище с богата история росен, училище с добра база росен, училище с дългогодишна история росен

Обединено училище Христо Ботев
Цели и приоритети

ЦЕЛИ

 

  • Издигане и утвърждаване престижа на училището;

 

  • Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа;

 

  • Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите;

 

  • Повишаване квалификацията на учителите;

 

 

ПРИОРИТЕТИ

 

  • Привличане на повече ученици в училище и задържането им;

 

  • Издигане равнището на общообразователната подготовка в училище;

 

  • Засилена компютърна подготовка и овладяване на ИКТ;

 

  • Интегриране на учениците със СОП и/или хронични заболявания и учениците от етническите малцинства и техните родители за постигане целите на училището;

 

  • Ефективно и толерантно педагогическо общуване.

 

Контакти

Основно училище Христо Ботев

Село Росен, Община Созопол, ул. Яна Лъскова 45
Телефон: 059162374

Галерия

Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев

Още Училища в Община Созопол

Обединено училище Христо Ботев

Обединено училище Христо Ботев, Росен

Обединено училище Христо Ботев, село Росен е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизве