Регистър на училищата

Обединено училище Черноризец Храбър, Село Крушаре

авторитетно учебно заведение крушаре

авторитетно учебно заведение крушаре, висококачествено обучение село крушаре, добра учебна база село крушаре, добра учебна подготовка село крушаре, добро образование село крушаре, извор на знание село крушаре, качествено образование село крушаре, качествено обучение село крушаре, обединено училище крушаре, обединено училище село крушаре, обединено училище черноризец храбър, обу черноризец храбър село крушаре, огнище на национални традиции крушаре, основно училище село крушаре, отлична учебна подготовка село крушаре, оу село крушаре, оу черноризец храбър крушаре, оу черноризец храбър село крушаре, педагози с богат опит село крушаре, толерантно общуване село крушаре, учебни занимания село крушаре, учебни занятия село крушаре, учебно заведние село крушаре, училище с добра материална база крушаре, училище село крушаре, училище черноризец храбър крушаре, училище черноризец храбър село крушаре

Обединено училище Черноризец Храбър
Информация

Обединено училище Черноризец Храбър

Обединено училище Черноризец Храбър, село Крушаре

 

Обединено училище Черноризец Храбър, село Крушаре е учебно заведение с богата история, която се губи в далечното минало. През годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Гради своя облик на училище с утвърдени традиции, средище на духовна изява, превърнало се в съвременно и модерно училище, развиващ се културно - образователен център в селото.

 

Води своето начало от далечната 1868 год. със създаването на Артъкларското училище в дюкяна на Димо Маджара.

 

Но желаещите да се учат и орамотяват са много, затова с доброволен труд през 1880 год. е построена сградата на първото училище в селото.

 

Поради непрекъснато нарастващия брой ученици съществуващата училищна сградата се оказва твърде малка, което налага построяването на нова. На 1 декември 1950 година тържествено е открита основната сграда на днешното основно училище.


От създаването на учебното заведение, учители и ученици вървят по светлия път на образованието и науката, за да пренасят през годините познанията, творчеството и силата на духа.

 

Високото качество на подготовка, съдържа­телната същност на възпитателната работа, строгият ред и дисциплина са само част от характери­стиката на училището - черти, които градят авторитета и ролята му в духовният живот на селото.


Днес ОбУ Черноризец Храбър, село Крушаре е съвременено училище с добра материална база, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение.

 

Учебното заведение е с курс на обучение от I-ви до X-ти клас. Учебните занятия се провеждат едносменно, целодневно.


Основна част от учениците са деца от ромски етнос. Етническите особености налагат определени акценти в учебно - възпитателната работа. Един от тях е прибирането и задържането на подлежащите на обучение ученици в училището, чийто произход е от социално слаби семейства. Усилията са насочени към по - ефективна работа за подобряване заинтересоваността на родителите от ОВП, както и по - доброто усвояването на българския език от учениците.


Работата на педагогическия и непедагогическия колектив на училището е насочена към създаване и използване на условия за интеграция на децата от ромската етническа група в условията на съвременното общество чрез усъвършенстване на факторите на учебно - възпитателния процес.


ОбУ Черноризец Храбър, село Крушаре осигурява достъпно образование за всеки ученик и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз.

 

От учебната 2021/2022 год. в учебното заведение се извършва прием на ученици след завършено основно образование по специалността: "Производство на облекло" със срок на обучение 3 години и придобиване на I-ва степен на професионална квалификация.

 

Възпитаниците на ОбУ Черноризец Храбър получават добра подготовка, която им дава възможност за формиране на трайни и задълбочени знания и компетентност, получават отличната подготовка.

 

Процесът на работа, който протича в училището е съчетание между традиционните и нетрадиционните начини на работа. Учениците участват активно в дейностите, организирани по инициатива на учебното заведение.

 

Възпитаниците на учебното заведение имат възможност да развиват своите творчески и физически умения и да усъвършенстват способностите си в часовете по свободноизбираема подготовка.

 

През всичките тези, немалко години ОбУ Черноризец Храбър, село Крушаре е извор на знание и мъдрост, стремейки се да създава обективни възможности за отлична подготовка, която води до последваща пълноценна реализация на възпитаниците си.

 

Директор на учебното заведение е г-жа Таня Вълкова.

.

Контакти

Обединено училище Черноризец Храбър

Село Крушаре, Община Сливен, ул. Демир Славов 20
Телефон: 045142206

Галерия

Обединено училище Черноризец Храбър
Обединено училище Черноризец Храбър
Обединено училище Черноризец Храбър
Обединено училище Черноризец Храбър
Обединено училище Черноризец Храбър
Обединено училище Черноризец Храбър
Обединено училище Черноризец Храбър
Обединено училище Черноризец Храбър
Обединено училище Черноризец Храбър
Обединено училище Черноризец Храбър
Обединено училище Черноризец Храбър
Обединено училище Черноризец Храбър
Обединено училище Черноризец Храбър
Обединено училище Черноризец Храбър

Още Училища в Община Сливен

Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен

Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен, Сливен

В град Сливен има две звена на Технически университет – София - Инженерно-педагогически факултет (ИПФ) и Колеж. Инженерно-педагогическият факултет е създаден през 1986 г. като факултет

Обединено училище Черноризец Храбър

Обединено училище Черноризец Храбър, Крушаре

Обединено училище Черноризец Храбър, село Крушаре е учебно заведение с богата история, която се губи в далечното минало. През годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си

Средно училище Хаджи Мина Пашов

Средно училище Хаджи Мина Пашов, Сливен

Средно училище Хаджи Мина Пашов е учебно заведение със 126-годишна история, извор на знание, средище на духовна изява, огнище на национални традиции. Заема централно място я културния живот на гр

Професионална гимназия по механотехника

Професионална гимназия по механотехника, Сливен

Професионална гимназия по механотехника, Сливен е училище с дългогодишна история, доказала своето достойно място в образователната система. Води своето начало от далечната 1959 година като Механоте