Регистър на училищата

ПГВМЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, Град Лозница

водещо учебно заведение в град лозница

водещо учебно заведение в град лозница, гимназия александър стамболийски лозница, гимназия по ветеринарна медицина и земеделие, качествено обучение и образование лозница, пгвмз александър стамболийски, пгвмз александър стамболийски лозница, професионална гимназия лозница, професионално учебно заведение лозница, усвояване на практически умения и знания лозница, усвояване на теоретични умения и знания лозница, учебно заведение с дългогодишна история лозница, учебно заведение с история и традиции лозница, училище по земеделие и ветеринарна медицина

ПГВМЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ
Информация

ПГВМЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА И ЗЕМЕДЕЛИЕ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, Лозница е учебно заведение с дългогодишна история и традиции.

 

Учебното заведение води своето начало от 1962 г. като Селскостопанският техникум, открит със заповед на МНП. Първоначално учебните занятия се водят в сградата на основното училище в град Лозница в 2 паралелки със селскостопански профил.

 

Нуждата от специалисти в различини направления в селското стопанство налага през учебната 1964/1965 г. в техникума да се открият 4 нови паралелки - механизаторски профил. Учебното заведение вече е Техникум по механизация на селското стопанство.

 

Във времето техникумът се разраства, разкрити се нови специалности Електрификация на ССМ и Ел. монтьор / СПТУ паралелка.


За удобство на възпитаниците от различните краища на страната е построено ученическо общежитие със столова. Общежитието е със 120 места, а ученическият стол разполага с 80 места.

 

През 1991 година е открита специалност Земеделски техник, а от 1993 г. учебното заведние приема за свой патрон името Ал. Стамболийски. Новото време налага и откриване на нови специалности - Икономика на земеделското стопанство, Земеделец и Ветеринарна медицина. С цел ефективно обучение по специалността Ветеринарна медицина са обзаведени кабинети по фармакология, анатомия на селскостопанските животни, лаборатория по микробиология, учебно - изчислителен кабинет, и фитнес зала.


През 2003 г. учебното заведние е преобразувано в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие.


Безспорният авторитет на учебното заведение, се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати. През годините то се е утвърдило като водещо учебно заведение в град Лозница.


Учебната дейност протича съгласно утвърдените от Министерството на образованието, младежта и науката планове и програми.


Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни и учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.


Учебното заведение се слави с големия професионализъм на преподавателите и тяхната всеотдайност към възпитаниците си, обграждайки ги с внимание, давайки им знания.


В ПГВМЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ Лозница, според държавния план - прием за учебната 2017/2018 г., са заявени:


След завършен 7 клас - 3 паралелки:

 

  • професия "Икономист" - специалност "Земеделско стопанство"

 

  • професия "Фермер" - специалност "Производител на селскостопанска продукция"

 

  • професия "Ветеринарен техник" - специалност "Ветеринарен техник"

 


След завършен 8 клас - 2 паралелки:

 

  • професия "Ветеринарен техник" - специалност "Ветеринарен техник"

 

  • професия "Фермер" - специалност "Земеделец"

 

 


Директор на ПГВМЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ е г-н Ниязи Ниязиев.

 

Контакти

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие Александър Стамболийски

Град Лозница, Община Лозница, ул. Дружба 31
GSM: 0878684356, 0879292322
Интернет сайт: www.pgpowmz.hit.bg

Галерия

ПГВМЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

Още Училища в Община Лозница

СОУ Христо Ботев

СОУ Христо Ботев, Лозница

Град Лозница е разположен в Североизточна България. Той е административен център на община Лозница, област Разград. В града се намира Средно Общообразователно Училище Христо Ботев, което е с кур