Регистър на училищата

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов, Град Харманли - Специалности

авторитетноучебно заведение харманли

авторитетноучебно заведение харманли, водещо учебно заведение харманли, гимназия захари стоянов харманли, гимназия по електропромишленост и тексти, гимназия с добра професионална подготовка харманли, гимназия с професионална насоченост харманли, гимназия харманли, добро професионално обучение харманли, качествено образование харманли, качествено обучение харманли, пгет захари стоянов харманли, пгет харманли, предпочитана професионална гимназия харманли, предпочитано професионално училище харманли, препоръчана професионална гимназия харманли, препоръчано професионално училище харманли, професионална гимназия град харманли, професионална гимназия харманли, професионално учебно заведение харманли

Галерия

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов
Специалности

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 

Специалност: Електрически машини и апарати
Професия: Електротехник


Тази специалност съчетава класическите и модерните тенденции, свързани с многобройните приложения на електричеството в съвременния свят.


Учениците получават квалификация и подготовка за работа по проектиране, изследване, производство, експлоатация и ремонт на всички видове електротехнически изделия.


Професионална реализация: Завършилите тази специалност могат да работят в предприятия, в които се произвеждат, експлоатират и поддържат всички видове електрически машини и апарати.

 

Специалност: Компютърна техника и технологии
Професия: Техник на компютърни системи


Учениците придобиват знания и умения за работа:

 

  • с различни компютърни системи и мрежи-инсталиране и поддръжка на софтуер и хардуер;

 

  • тестване, диагностициране и отстраняване на повреди в различни компютърни системи, мрежи и периферни устройства;

 

  • работа с операционни системи и бази от данни.

Професионална реализация: Завършилите тази специалност могат да работят в производствени предприятия и фирми с предмет на дейност, свързан с диагностика, монтаж, хардуерно и софтуерно поддържане и сервизно обслужване на компютърна техника.

 

Специалност: Електрически инсталации
Професия: Електротехник


В тази специалност учениците усвояват система от знания за електроинсталационните изделия, апаратура, електрически табла, основните схеми на електрическите инсталации в жилищни и обществени сгради, електрически мрежи, електроснабдяване и обзавеждане на промишлени предприятия.


Професионална реализация: Придобитите умения за изработване, техническо обслужване, ремонт и изпитване на електротехнически съоръжения, електрически инсталации и електрически табла, дават възможност на завършилите тази специалност да работят във фирми специализирани в изграждане, ремонт и поддръжка на електрически инсталации от всякакъв вид.НОВА СПЕЦИАЛНОСТ

 

Специалност: Телекомуникационни системи
Професия: Техник по комуникационни системи

С разширено изучаване на английски език

 

Обучението в тази специалност дава знания, умения и навици за професионална реализация в условията на съвременните бързо развиващи се телекомуникационни технологии.

 

Професионална реализация:

 

Мобилни оператори – Мобилтел ЕАД; Теленор България; Виваком
Интернет доставчици и телевизии – Булсатком; Еском

 

Контакти

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов

Град Харманли, Община Харманли, ул. Любен Каравелов 1
Телефон: 037385068, 037382165
Интернет сайт: 

Още Училища в Град Харманли

ОУ ИВАН ВАЗОВ

ОУ ИВАН ВАЗОВ, Харманли

Училището е съхранило онзи дух и традиции, които винаги са тласкали развитието му напред. Обогатявайки историческите традиции, ОУ “Иван Вазов” и днес продължава да се утвържда

Още Училища в Община Харманли

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов, Харманли

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов е учебно заведение в град Харманли. Училище с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до д

ОУ ИВАН ВАЗОВ

ОУ ИВАН ВАЗОВ, Харманли

Училището е съхранило онзи дух и традиции, които винаги са тласкали развитието му напред. Обогатявайки историческите традиции, ОУ “Иван Вазов” и днес продължава да се утвържда