Регистър на училищата

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ, Град Велико Търново - Специалности

пге александър степанович попов

пге александър степанович попов, велико търново, пге ал ст попов велико търново, пге велико търново, пг по електроника велико търново, професионална гимназя велико търново, гимназия по електроника

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ
Специалности

Специалности

Компютърна техника и технологии

 

Прием след седми клас

 

В учебната програма е предвидено изучаването на приложни програмни продукти, като се започне от пакета MS Office и се стигне до CAD системи за проектиране на печатни платки. Застъпено е обучение по основи на програмирането на Visual Basic, C++, HTML, CSS, програмиране на Асемблер за RISC микроконтролери. В обучението по Web дизайн се изучават програмни продукти като MS FrontPage и Macromedia Dreamweaver.

 


На разположение на учениците от тази специалност са два компютърни кабинета, оборудвани със съвременни компютърни конфигурации, периферия и с осигурен неограничен достъп до Internet ресурси , мултимедиен кабинет, работилници и лаборатории по "Компютърна техника и технологии - Микропроцесорна техника".

 

 

Обучението по специалността се съчетава с усилено изучаване на английски език.

 

Завършилите специалността умеят:

 

да участват в проектиране и асемблиране на компютърна и микропроцесорна техника
да инсталират, настройват, обслужват компютри и компютърни системи
да подбират подходящи режими на работа на компютри и компютърни системи
да извършват цялостна диагностика и ремонт на компютри и компютърни системи
да продължат образованието си в техническите университети в страната и чужбина
да се реализират успешно като техници в множество фирми от компютърния бранш у нас и в чужбина

 


Електрообзавеждане на транспортна техника

 

Прием след седми и осми клас

 

Тази специалност е свързана с експлоатацията и монтажа на електрообзавеждането на автомобила и другите моторни превозни средства. В учебната програма са заложени безплатни курсове за водачи на моторни превозни средства(МПС) категория В.

 

Завършилите специалността умеят:

 

да работят в автосервиз, като изпълняват дейности по диагностика, монтаж, ремонт и експлоатация на електрообзавеждането на автомобила и други МПС
да измерва и изпитва електротехнически уреди, устройства от електрообзавеждането на автомобила и други МПС
да проектира електрообзавеждането на автомобила и други превозни средства
да разчита и изработва технически чертежи, принципни, монтажни и разгънати схеми на техническата документация
да изпълняват шлосерски, монтажни и електромонтажни дейности

Обучението по специалността се съчетава с усилено изучаване на английски език.

 


Микропроцесорна техника

 

Прием след осми клас

 

Специалност "Електронна техника" - профил "Микропроцесорна техника" е интересна и перспективна.

 

Завършилите специалността умеят:

 

да проектират и да участват в производство на електронни устройства на компютри у нас и в чужбина
да подбират подходящи режими на работа на компютри и компютърни системи
да извършват диагностика и ремонт на компютри и системи
да работят във фирми за ремонт и търговия на компютри и във фирми доставчици на Интернет
да участват като технически изпълнител при разработване и изграждане на кабелни мрежи и системи

 

Контакти

Професионална гимназия по електроника Александър Степанович Попов

Телефон: 062644977, 062644971, 062644978, 062644996

Галерия

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ

Още Училища в Град Велико Търново

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ, Велико Търново

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ, Велико Търново е приемник на Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и уче

Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново

Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново, Велико Търново

Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново, е специално училище за деца със специални образователни потребности. В учебното заведение се обучават деца от първи

ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, Велико Търново

ХГ Св.Св. Кирил и Методий, Велико Търново е най-старото учебно заведение на територията на град Велико Търново. Профилираната подготовка е по направления: Право и Журналистика. ХГ&n